Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Modern Bilinç Teorileri Açısından Nöroteolojik Yaklaşımın İmkânı: Avantaj ve Dezavantajları
(The Possibility of a Neuroteological Approach in terms of Modern Consciousness Theories: Advantages and Disadvantages )

Author : Abdulhan Ünlüsoy    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:2
Page : 549-566
    


Summary
Sinirbilime göre, manevi olanları da dâhil, insani deneyimlerin tamamı beyin ve beynin biyokimyasal süreçlerinin bir ürünü olarak düşünülür. İnsani deneyimin bir türü olarak değerlendirebileceğimiz dini deneyimin sinirbilimin verileri ışığında ele alınması, nöroteolojik yaklaşımların temelini oluşturur. Bu makalenin konusu, dini deneyimleri sinirbilimin verileri merkezinde ele almaya çalışan nöroteolojik yaklaşımların avantaj ve dezavantajlarıdır. Nöroteolojik yaklaşımların avantaj ve dezavantajlarını belirlemek için önce beynin neliği; bilinç ve zihin kavramlarıyla olan ilişkisi bağlamında değerlendirilmeye çalışılacaktır. Daha sonra gündelik deneyimlerimizle dini ve mistik deneyimlerimiz arasındaki benzerlik ve farklılıklara temas edilmeye çalışılacaktır. Beyin, zihin ve bilinç kavramlarından hareketle bu kavramların, dini deneyim türleriyle ilişkisinden yola çıkılarak nöroteolojik yaklaşımın, dini deneyimleri ele almada avantaj ve dezavantajları ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords
Teoloji, nöroteoloji, zihin, bilinç, dini deneyim.

Abstract
According to neuroscience, all human experiences, including spiritual ones, are considered as a product of the brain, and the brain's biochemical processes. Viewing religious experience, which we can regard as a kind of human experience, in the light of neuroscientific data, forms the basis of neurotheological approaches. The subject matter of this article is to investigate the advantages and disadvantages of the neurotheological approaches that attempt to place religious experience at the center of neuroscientific data. In order to determine the advantages and disadvantages of neurotheological approaches, first of all, what the brain. It will be evaluated in the context of its relationship with the concepts of consciousness and mind. In order to determine the advantages and disadvantages of neurotheological approaches, first, the nature of the brain will be evaluated in the context of its relationship with the concepts of consciousness and mind. Second, we will go on to discuss the similarities and differences between our daily experiences and our religious and mystical experiences. In sum, the overall aim of the present paper is to show the advantages and disadvantages of the neurotheological approach to religious experience by investigating the nature of the relationship between the kinds of religious experiences and the concepts such as brain, mind, and consciousness.

Keywords
Theology, neurotheology, mind, consciousness, religious experience.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri