Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Narrative of “Civilization” within Frameworks of Contemporary Philosophy of Culture
(Çağdaş Kültür Felsefesi Çerçevesinde “Medeniyet” Anlatımı )

Author : Inna Sajtarly  & Olena Ishchenko  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:2
Page : 735-751
    


Summary
Bu makale, insan zihinsel yapısının oluşumu da dahil olmak üzere, kültürün özelliklerinin tüm sosyal alan üzerindeki belirleyici etkisine dayandırılan bazı felsefi yaklaşımları incelemektedir. Başka bir deyişle, yazarları, toplum ve kültürün o kadar yakından bağlantılı olduğunu, örneğin kültürel veya medeniyetsel çöküş sürecinin, ayrı bir unsuru insan birey olan birçok kilit sosyal sistemin çökmesine neden olduğunu iddia ediyorlar. Modern ve postmodern kültürel yansımaların özgül dinamiği ışığında, çağdaş kültür teorisinde iki ana yaklaşımın karşılaşması en çok dikkat çekmeye değer. Postyapısalcı söylem ve sözde medeniyet yorumu da dahil olmak üzere yapısalcılığa belirli varyasyonlarında atıfta bulunuyoruz. Her iki yönün temsilcilerine göre, sosyal sistemin temeli kültürdür. Bu yaklaşımların farklılığı, kültür-medeniyetin kökenlerine ilişkin farklı bakış açılarından kaynaklanmaktadır. Bu yazının amacı, bu iki yön arasındaki farkı açıklığa kavuşturmaktır.

Keywords
İnsanlaşma, medeniyet, medeniyet süreci, medeniyet yaklaşımı, psikanaliz, yapısalcılık.

Abstract
This paper examines some philosophical approaches, within frameworks of which have been grounded in the determining influence of characteristics of culture on the whole social field, including the formation of human mental structure. In other words, their authors claim that society and culture are so closely linked, that the process of cultural or civilizational decadence, for example, causes to decline of many key social systems, a separate element of which is the human individual. In the light of the specific dynamic of modern and postmodern cultural reflections, it is worth paying most attention to the encounter of two main approaches in contemporary theory of culture. We are referring to structuralism in its certain variations, including the poststructuralist discourse and, the so-called civilization interpretation. According to representatives of both these directions, it is the culture that is the basis of the social system. The divergence of these approaches consists in their different perspectives on the origins of culture-civilization. The purpose of this paper is to clarify the difference between these two directions.

Keywords
Humanizing, civilization, civilizing process, civilizational approach, psychoanalysis, structuralism

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri