Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Axiological Paradigm of Virtual Community Multivector Nature as a Threat to Information Culture and National Security
(Bilgi Kültürü ve Ulusal Güvenliğe Bir Tehdit Olarak Sanal Topluluğun Çok Vektörlü Doğasının Aksiyolojik Paradigması )

Author : Svitlana Khrypko  & Olena Aleksandrova & Alla Ishchuk & Volodymyr Zabolotnyuk  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 12:2
Page : 571-591
    


Summary
Makale, sanal toplulukların çok vektörlü temsilinin devlet kurumu ve güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra sanal toplulukların türlerini ve özelliklerini incelemektedir. Güvenliğin a priori temel yaşamsal gereklilik değeri dolaylı olarak vurgulanır. Makale, modern iletişim kültürü çerçevesinde çalışma ilkelerini anlamak için sanal toplulukların ayırt edici özelliklerini tanımlamayı, sanal topluluklardan gelen bir toplum için tehdit ve riskleri özetlemeyi amaçlamaktadır. Bilginin korunması, ulusal ve küresel güvenlik için bir öncelik haline gelir. Bilgi güvenliği, bilgi dünyası, bilgi egemenliği, ulusal güvenliğin kültürel kodunun bileşenleridir. Anahtar mesaj, sanal topluluğun (anonimlik, karma kimlik, yapay statü, kitsch vb.'nin bir somutlaşmışı olarak) hem kişisel hem de ulusal güvenlik için tehdit oluşturan bilgi ve iletişim uyumsuzluğu için güçlü bir araç olduğunu iddia ediyor.

Keywords
Sanal topluluklar, iletişim kültürü, ulusal güvenlik, bilgi güvenliği, değerler.

Abstract
The article studies the kinds and specificities of virtual communities along with the capabilities of adverse effects of multivector representation of virtual communities on state institutions and security. The value of the security as a priori basic vital necessity is implicitly emphasized. The article aims to define the distinguishing features of virtual communities to understand their operational principles in the frame of modern communication culture and to outline threats and risks for a society coming from virtual communities. Protecting information becomes a priority for national and global security. Infosecurity, infosphere, and info sovereignty are constituents of the cultural code of national security. Key message claims that virtual community (as an embodiment of anonymity, mixed identity, artificial status, kitsch, etc.) is a powerful tool for information and communication discord, which poses a threat to both personal and national security.

Keywords
Virtual communities, communication culture, national security, information security, values.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri