Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eckhart’ın Mistik Düşüncesinde İnziva Kavramına Dâir Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Concept of Detachment in Eckhart’s Mystical Thought )

Author : Abdullah Kuşlu    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:3
Page : 1257-1271
    


Summary
Meister Eckhart lâkâbıyla bilinen Johannes Eckhart 1260 yılında Thüringen’de dünyaya gelmiş olup ortaçağın en önemli teolog, mistik ve filozoflarından biridir. Eckhart’ın bir yandan mistik bir yandan filozof gibi lâkâblarla anılması onun hem Paris’te aldığı teoloji eğitimiyle ve akademik çalışmalarıyla hem de manastır hayatındaki tecrübesiyle ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla Eckhart hem manastır tecrübesi hem de eserlerindeki metafizik konuları alışılmışın dışında yorumlamasıyla Hristiyan mistisizminin derin bir perspektif kazanmasında ve sistemleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Eckhart‘ın mistik düşüncesinin teşekkülünde Tanrı’nın doğumu (Gottesgeburt), inziva (Abgeschiedenheit), kırılma (durchbruch), Sükûnet (Gelassenheit) kavramları önemli kavramlardır. Bu kavramlar içerisinde Tanrı’nın doğumu (Gottesgeburt) onun Tanrı tasavvurunun teşekkülünde en önemli kavramlardan birisi olarak görülebilir. Nitekim Eckhart yaşadığı dönemde bu kavrama yüklediği anlam itibariyle teslis inancını tahrif ettiği ya da monist bir perspektfle yorumladığı eleştirisiyle kilise tarafından mahkemeye verilmiştir. İnziva onun eserlerinde kişinin varolmadan önceki hâle erişmesi, zihnin bütün imge, resim ve amaçlardan âzâde olarak kendini bilmenin aracı olabilmesi gibi yorumlarla kelime anlamını aşarak ontolojik ve metafizik bir anlama evrilmiştir. Bu makale inziva kavramını derinlikli bir şekilde irdeleyerek ortaçağ mistik düşüncenin babası olarak nitelendirilen Eckhart’ın anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Keywords
Mistisizm, Ortaçağ, Dominiken tarikatı, Eckhart, inziva.

Abstract
Johannes Eckhart, known as Meister Eckhart, was born in Thuringia in 1260 and is perhaps one of the most important theologians, mystics and philosophers of the Middle Ages. In addition to the Eckhart was correlated with his science education and academic studies in Paris in some crowdsourcing, he was also connected with his experience in convent life. Thus, Eckhart played an important role in giving to Christian mysticism a deep perspective and systematizing it because of his monastery experience and the unconventional interpretations of mystical and metaphysical issues in his works. Some certain concepts have a central place in the structure of Eckhart's mystical thought: Birth of God (Gottesgeburt), detachment (Abgeschiedenheit), breakthrough (durchbruch), calmness (Gelassenheit). Among these terms, the concept of the ‘‘birth of God'' can be seen as one of the most important terms in the formation of Eckhart's vision of God. As a matter of fact, because of the meaning, he attributed to the concept of the trinity, Eckhart was judged by the church claiming that he distorted belief in the trinity and rejected the religion. The concept of detachment has evolved into an ontological and metaphysical meaning in his works by capturing the state of the person, before its existence, dissolving the mind from all images, pictures and purposes, and transcending its meaning to the meaning of self-knowledge. This article aims to contribute to the understanding of the mystical thought, of Eckhart, who is described as the father of medieval mystical thought by examining the concept of detachment in depth.

Keywords
Mysticism, Middle Ages, Dominikan order, Eckhart, detachment.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri