Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sokrates’in Teolojik Felsefesinde Tanrı ve İnsan Ruhu İlişkisi
(The Relationship of God and Psyche in the Theological Philosophy of Socrates )

Author : Aynur Çınar    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:3
Page : 1079-1095
    


Summary
Bireysel ruh ve ahlak felsefesinin kurucusu olan Sokrates gerek geleneksel dinin gerekse ilk filozofların Tanrı anlayışlarına karşı durmuştur. Bunun sebebi, onun felsefesini teolojik bir sistem üzerine bina etmesi ve bu sistemde hikmet sahibi olmayan bir tanrının varlığını kabul etmemesidir. Onun Yunan dinine karşı bu radikal görüşleri halkın tepkisini çekmiş ve neticede Sokrates, halkın dinini reddettiği gerekçesiyle idam edilmiştir. Bu çalışmada Sokrates’in yerel dine ve doğa felsefesine karşı olmasının gerekçeleri ortaya konulacak ve onun yeni teolojik-felsefî sisteminin temel noktaları ele alınacaktır. Ayrıca bu bağlamda Sokrates’in Tanrı ile insan ruhu arasındaki ilişkiye dair görüşleri, onun kullandığı kavramlar üzerinden değerlendirilecektir. Yine sokratik felsefenin bireysel ruh psykhe ve Tanrı tasavvurunun bağlantı noktaları ele alınacak böylece ‘ruhunu mükemmelleştir!’ ilkesinin dinî arka planı irdelenecektir. Bütün bunları incelerken meseleye Dinler Tarihi bakış açısıyla yaklaşılacak ve Sokratik felsefenin dinî temelleri anlaşılmaya çalışılacaktır.

Keywords
Sokrates, psykhe, demon, doğa felsefesi, Antik Yunan dini, Apollon.

Abstract
Socrates, who was the founder of the philosophy of soul (psyche) and ethics, opposed to the understanding of God of the traditional Greek religion both and pre-Socratic philosophers. The reasons for this are that he based on a theological system his philosophical thoughts and denied the idea of a god who has no wisdom and aim in the system. His radical thoughts against of the Greek religion aroused the community’s ire and in conclusion, Socrates was put to death because he denied this religion. In this study, the reasons why Socrates objected to the Greek religion and the natural philosophy will be presented, and the essential points of his new theological-philosophic system will be approached. In this context, Socrates’ thoughts about the relationship of between God and the human soul will be studied in terms of his concepts. Moreover, the ports of the human soul psyche and God's idea of Socratic philosophy will be discussed. In this way, the religious background of the ‘perfect your soul!’ principle will be examined. During the study, the issue will be approached from the perspective of the History of Religions. Besides the religious basis’ of Socratic philosophy will be tried to comprehend.

Keywords
Socrates, psyche, demon, natural philosophy, Ancient Greek religion, Apollo.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri