Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Truth, Good and Beauty: Categories of Mykola Berdyaev’s Eschatological Metaphysics, as an Alternative to the Value Chaos of Contemporaneity
(Hakikat, İyi ve Güzellik: Mykola Berdyaev'in Eskatolojik Metafiziğinin Kategorileri, Çağdaşlığın Değer Kaosuna Alternatif Olarak )

Author : Richard Gorban    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:2
Page : 713-733
    


Summary
Kiev Varoluşçuluk Okulu filozofu Mykola Berdyaev’in (1874-1948) eskatolojik metafiziğindeki “hakikat”, “iyi” ve “güzellik” kategorileri, insanın nitelik ve değer boyutlarını ve buna bağlı olarak yapıyı tanımlar. eskatolojik epistemolojiler, etik ve estetik. Tamamen farklılaşmaya ve organize kaosa neden olan uzay ve zamanın niceliksel yakalanmasının teknikleşmiş medeniyetinin küreselleşme ilkesine karşı çıkıyorlar. Berdyaev, kriz çelişkilerinin çözümünü teleoloji ve estetik merceğinden ele alıyor, çünkü medeniyet krizinin temel sorunu, insanların bilincinin hedeflere değil, yaşam araçlarına yönelik olmasıdır. Yine de nihai amaç, yaşamı ontolojik güzelliğe dönüştürmektir, aksi takdirde iktisat ve teknizmin egemenliği bir diktatörlüğün ve teknik kıyametin kurulmasına yol açacaktır. Bu, estetiğin Berdyaev’in varoluşsal kişiliğinin temeli olduğuna inanmak ve onun bilimsel söylemine yeni bir “eskatolojik estetik” terimi eklemek için sebep verir.

Keywords
Bilgelik, eskatolojik estetik, uyum, ekonomik merkezcilik, sahte, yalanlar.

Abstract
The “truth”, “good” and “beauty” categories in the eschatological metaphysics of Mykola Berdyaev (1874-1948), the philosopher of the Kyiv School of Existentialism, define the qualitative and value dimensions of the human person and accordingly structure eschatological epistemologies, ethics and aesthetics. They are opposed to the globalization principle of the technified civilization of the quantitative capture of space and time, which caused total differentiation and organized chaos. Berdyaev considers the solution of crisis contradictions through the lens of teleology and aesthetics because the main problem of the civilization crisis is that the consciousness of people is directed not towards objectives, but towards the means of life. Yet the ultimate goal is to transform life into ontological beauty, otherwise, the dominance of economism and technicism will lead to the establishment of a dictatorship and technical apocalypse. This gives reason to believe that aesthetics is the basis of Berdyaev’s existential personalism and to introduce a new term “eschatological aesthetics” into his scientific discourse.

Keywords
Wisdom, eschatological aesthetics, harmony, economocentrism, fake, lies.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri