Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Klasik Politika Felsefesinden Bir Kopuş Olarak Sekülerizm Bağlamında Machiavelli
(Machiavelli in the Context of Secularism as a Break from Classical Political Philosophy )

Author : Cengiz Mesut Tosun  & Eda Çak  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:2
Page : 799-816
    


Summary
Rönesans düşüncesi sanatta, bilimde, felsefede tanrısal güçleri devre dışı bırakmıştır. Machiavelli düşüncelerini, Rönesans’ın ve Roma Katolik Kilisesinin olumsuz etkileriyle oluşturur. Amacı, siyasi birliği paramparça olan İtalya’nın birliğini sağlamak ve politik olarak güçlendirmektir. Çalışma, Machiavelli’nin seküler bağlamda klasik siyaset felsefesinde gerçekleşen kopuşu ele almaktadır. Siyasal yönetim ve inanç arasında tasarladığı ilişki bu bağlamda incelenmiştir. Öte yandan kendisinden sonra gelen filozoflara etkisi de gösterilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Machiavelli, sekülerizm, politika felsefesi, din, ahlak.

Abstract
The idea of Renaissance has deactivated the divine powers in art, science and philosophy. Machiavelli forms his thoughts with the negative effects of the Renaissance and the Roman Catholic Church. He aims to ensure the unity of Italy, whose political unity is shattered, and to strengthen it politically. This paper takes into consideration the gap that took place in Machiavelli's classical political philosophy in a secular context. The relationship he designed between political administration and belief has been examined in this context. On the other hand, it has been tried to show his effect on the philosophers who came after him.

Keywords
Machiavelli, secularism, political philosophy, religion, morality.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri