Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Platon'da Kare Bir İde midir, İmge midir?
(Is Square a Thought or an Image in Plato? )

Author : Şule Göle    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:1
Page : 79-95
    


Summary
Platon’un imgeye ilişkin görüşlerini iki gruba ayırabiliriz. İlki çoğunlukla görme ve işitme duyularının konu edildiği duyusal form, duyusal imge diğeri zihinsel kavrayışı gerektiren rasyonel form, rasyonel imge. Bu çalışmada duyuya ait imgelerin korunduğu, çeşitlendirildiği hafıza/bellek (mneme) argümanı ile rasyonel, düşünülür (dianoia) imgelerin içerildiği anımsama (anamnesis)-gidimli düşünme argümanının duyusal ve rasyonel imge ayrımına etkisi incelenerek rasyonel imgelem kategorisinde karenin düşünülür (dianoia), mathematika imge olduğu gösterilecektir.

Keywords
Hafıza (mneme), mimesis, duyusal imge, anımsama (anamnesis), mathematika imge.

Abstract
We can divide Plato's views on the image into two groups. The first is the sensory form, which is mostly the subject of seeing and hearing senses, the sensory image, the other is the rational form that requires mental understanding, the rational image. In this study, the effect of the memory (mneme) argument in which sensory images are preserved and diversified, and the reminiscence (anamnesis)-knowledge of discursive thinking argument, which includes rational, thought (dianoia) images, on the sensory and rational image distinction is examined, and the square is considered in the rational imagination category (dianoia), mathematika image will be shown.

Keywords
Memory (mneme), mimesis, sensory image, reminiscence (anamnesis), mathematika image.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri