Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bireylerin Sosyal Medyadaki Etkileşimlerinin Yapay Zekâ Bağlamında Değerlendirilmesi ve Nagel’in Öteki Zihinler Problemine Yaklaşımı Açısından Kritiği
(Evaluation of Individuals’ Interactions on Social Media within the Context of Artificial Intelligence and Its Critique in terms of Nagel’s Approach to Problem of Other Minds )

Author : Vedat Çelebi  & Sait Can Ataman  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:2
Page : 567-588
    


Summary
Yapay zekâ çalışmaları, bilgisayar ve enformatik alanlarının en fazla önem verdiği konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Zihin felsefesinin önemli problemlerinden biri de yapay zekâ çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkan “öteki zihinler” problemidir. Öteki zihinler probleminin temelinde, bilince ait deneyimlerin öznel karakterinin belirleyici olduğu görülmektedir. Bir insanın ve insan dışındaki canlıların bir zihne sahip olduğunu ya da bilinçli olduğunu nereden biliyoruz? sorusu öteki zihinler probleminin temel sorusu olmaktadır. Bu problem, bugüne kadar dış dünya ve insanlarla olan toplumsal ilişkilerimizden yola çıkılarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda, makalenin amacı bu problemin günümüz toplumunun sosyalleşme aracı ve mekânı olan sosyal medya üzerinden bir kritiğini yapmaktır. Sonuç olarak makalede, sosyal medya üzerindeki bireylerin varoluşlarının yapay zekâ çerçevesinde ve Nagel’in “öteki zihinler” problemine ilişkin ortaya koyduğu bilince ait deneyimin öznel karakteri argümanından da hareketle incelenmesi amaçlanmaktadır.

Keywords
Nagel, yapay zekâ, öteki zihinler, birey, bilinç, sosyal medya.

Abstract
Artificial intelligence studies emerge as one of the most important issues in the fields of computer and informatics. One of the important problems of the philosophy of mind is the problem of "other minds" which we will evaluate within the framework of artificial intelligence studies. It is seen that the subjective character of the conscious experience determines the basis of the problem of other minds. The question “How do we know that a person and non-human creatures have a mind or are conscious,” is the main question of the problem of other minds. This problem has been addressed based on our social relations with the outside world and people so far. In this direction, the purpose of the article is to critique this problem through social media, which is the socialization media and space of today's society. In conclusion, in the article, it is aimed to examine the existence of individuals on social media within the framework of artificial intelligence and with reference to the argument of the subjective character of conscious experience that Nagel put forward regarding the problem of "other minds".

Keywords
Nagel, artificial intelligence, other minds, individual, consciousness, social media.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri