Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Husserl Fenomenolojisinde Bilinç Yaşantıları ve Modifikasyon
(Conscious Experiences and Modification in Husserl Phenomenology )

Author : Diler Ezgi Tarhan    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:3
Page : 1125-1141
    


Summary
Bu makaleyle amaçlanan, Husserl fenomenolojisinin kavranılabilmesi için başat konumda olan ‘bilinç kipselliği’, ‘dolaysız sezi’, ‘refleksiyon’, ‘görüsel yaşantı’, ‘bilinç modifikasyonları’, ‘anlam kurucu bilinç’, ‘Intentionalit?t’, ‘görülenen edim’, ‘kavranılan nesne’, ‘içkin algı’, ‘boş yönelim’, ‘mutlak form’ vb. kavram ve sorunların açık kılınmasına doğrudan rehberlik edecek olan bilinç yaşantılarının önemini ve bilinç modifikasyonlarındaki işlevini çözümlemektir. Bu amaca uygun olarak bizim nasıl olup da refleksif bilince dair farkındalığımızı refleksiyona uğramamış bilinç yaşantıları üzerinden kurabildiğimiz sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır. Husserl’in aktüel ve potansiyel yaşantılar arasında yaptığı ayrımdan hareketle nesne algısının fenomenolojik analizine değinilecek, bilhassa ‘Düşünceler I’ ile ‘Mantıksal Araştırmalar-II’ adlı eserlerinde öne sürdüğü görüşler ışığında Husserl’in bilinç yaşantıları ile ‘görü’, ‘Intention’ ve ‘refleksiyon’ arasında kurduğu bağıntılar ele alınacaktır. ‘Refleksif bilinç’ ile ‘yaşantıların refleksiyon öncesi bilinci’ arasındaki ayrımdan hareketle ‘yaşama deneyimi’, ‘görüsel yaşantı’dan ayrılacak ve ‘hatırlama’, ‘hayal kurma’ vb. etkinliklerdeki bilinç modifikasyonlarının fenomenolojik analizi yapılacaktır.

Keywords
Fenomenoloji, bilinç yaşantıları, bilinç modifikasyonu, bilinç kipselliği.

Abstract
With this article, we want to discuss the place and importance of conscious experiences in Husserl's phenomenology in order to comprehend topics that will directly guide the clarification of concepts and problems such as; 'modality of consciousness', 'immediate intuition', 'reflection', 'visual experience', 'consciousness modification', 'meaning-making consciousness', wilfulness, 'seen act', 'grasped object', 'immanent perception', 'empty orientation', 'absolute form' etc. and to construe their consciousness modifications and their functions in reflection. In accordance with this purpose, we will try to answer the question of how we can establish our awareness of reflexive consciousness through unreflected conscious experiences. The phenomenological analysis of object perception will be touched on, and in particular, in the light of the views, he put forward in his "Ideas I" and "Logical Investigations-II", Husserl's relations of consciousness experiences and "vision", "intention" and "reflection" will be tackled together with the departure of Husserl's distinction between actual and potential experiences. With the movement from the distinction between 'reflexive consciousness' and 'pre-reflection consciousness of experiences', 'living experience' will be separated from 'visual experience', and 'remembering', 'daydreaming' etc. phenomenological analysis of consciousness modifications in activities will be done.

Keywords
Phenomenology, conscious experiences, conscious modifications, modality of consciousness.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri