Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


H. L. A. Hart’ın Hukuk Anlayışında Gündelik Dil Felsefesinin Etkileri
(The Effects of Ordinary Language Philosophy in H. L. A. Hart’s Conception of Law )

Author : Pınar Türkmen Birlik    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:2
Page : 781-797
    


Summary
H. L. A. Hart, yirminci yüzyılın önemli hukuk felsefecilerinden biridir. Hukukun ortaya çıktığı kavramsal bağı aydınlatmak üzere, dil felsefesine yönelen Hart’ın dikkat yönelttiği ana konu, dilin “açık dokulu” olduğu ve sözcüklerin (ve böylece yasayı ifade eden kuralların ve hukukî kavramların) birden çok açık anlamının olabileceği, dolayısıyla da “yarı gölgesel” durumların her zaman var olduğudur. Hart, hukukî uygulamaların temeli olan yasaların ve hukukî kavramların kendilerini de bu “yarı gölgesel” durumdan muaf görmediği için, bu spekülatif durumu, gündelik dil felsefesi ile aşmayı dener. Dolayısıyla çalışmamız, gündelik dil felsefesinin temel açılım noktaları da olabilecek, “dil ve doğruluk” ile “dil ve söz edimleri” konuları bağlamında Hart’ın hukuk anlayışının nasıl şekillendiğini ve bu konularla olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Keywords
H. L. A. Hart, gündelik dil felsefesi, hukuk, doğruluk, söz edimleri.

Abstract
H. L. Hart is one of the important legal philosophers of the twentieth century. To enlighten the conceptual bond in which the law emerged, the main issue to which Hart paid attention was that the language is “open-textured” and words (and thus the rules and concepts expressing the law) can have more than one open meaning, thus there have always been “semi-shadow” situations. Because Hart does not consider the legal concepts and the laws themselves which are the basis of legal applications to be exempt from this “semi-shadow” situation, he tries to overcome this speculative situation with the ordinary language philosophy. Therefore, our study aims to reveal how Hart’s understanding of the law is shaped and its relationship with these issues within the context of “language and truth” and “language and speech acts” which can be the main opening points of the ordinary language philosophy.

Keywords
H. L. A. Hart, ordinary language philosophy, law, truth, speech acts.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri