Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Art as a Method of Representation in Social Sciences
(Sosyal Bilimlerde Bir Temsil Yöntemi Olarak Sanat )

Author : Umut Dağıstan    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:1
Page : 255-269
    


Summary
Bu çalışmanın amacı, sanatın ve sosyal bilimlerin insanı ve onun yarattığı sosyal, politik ve ekonomik yapıyı anlamada etkileşime girebileceğidir. Pozitivist epistemoloji, akıl, hakikat ve geçerliliğin ön planda olduğu temel ilkelere dayanır. Bu epistemolojiyi benimseyen araştırmacılar, bilgiyi yalnızca beş duyunun algılayabileceği bir form olarak kısıtlar. Bilim ve sanat temelde aynı motivasyonu paylaşır ve aynı hikâyeyi sürdürür: insan nedir? Bu çalışmada, toplumu temsil etme yeteneğinin sadece bilimsel çalışmalarda içkin olmadığı varsayılmaktadır. Kurgu çalışmaları, dramalar, filmler, resimler, fotoğraflar, müzik ve tüm sanatsal disiplinler de ortaya çıktıkları toplum hakkında bir şeyler söyler. Sosyal Bilimlerin bu alanları kullanması, kendisini zenginleştirmesini sağlayacaktır. Bu çalışma, insanları ve toplumu anlamak için sosyal bilimlerin zengin sanat alanından yararlanabileceğini iddia etmektedir.

Keywords
Sosyal bilim, sanat, pozitivizm, epistemoloji, kurgu, nesnellik.

Abstract
The purpose of this study is so the arts and social sciences may interact in understanding the human being and the social, political and economic structure that he creates. Positivist epistemology is based on the basic principles in which reason, truth, and validity are at the forefront. Researchers who adopt this epistemology restrict information as a form that only the five senses can perceive. Science and art basically share the same motivation and pursue the same story: what is human? In this study, it is assumed that the ability to represent society is not only inherent in scientific studies. Fiction works, dramas, films, paintings, photographs, music, and all artistic disciplines also say something about the society in which they emerge. The Social Sciences ' use of these fields will enable it to enrich itself. This study claims that the social sciences can benefit from the rich world of art in order to understand people and society.

Keywords
Social science, art, positivism, epistemology, fiction, objectivity.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri