Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Temsili Yıkmak: Deleuze’ün Resim Ontolojisine Bir Giriş
(Demolishing the Representation: An Introduction to Deleuze's Painting Ontology )

Author : Sadık Erol Er  & Faruk Çelik & Özge Saldıray & Songül Dündar  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:4
Page : 1513-1536
    


Summary
Sanat, Gilles Deleuze’ün felsefi anlayışında önemli bir yer işgal eder. Anlamın mantığından duyumsamanın mantığına geçiş sürecinde edebiyat, sinema ve resim üzerine mülahazaları bugün bile hala güncelliğini korumaktadır. Felsefe tarihine yönelik “temsil, “özdeşlik”, “aşkınlık” vd. merkezli radikal okumaları resim üzerine değerlendirmelerinde de devam eder. Ona göre sanat -özelde resim- duyumsamaya karşı çıkmak yerine temsili bertaraf etmelidir. Dahası resim sanatı örneğin görünenleri temsil etmek veya yeniden üretmek değil, görünür olmayan güçleri görsel malzemede görünür kılmaktır. Kendi resim ontolojisinin omurgasını oluşturan bu yaklaşım başta Francis Bacon: Duyumsamanın Mantığı eseri olmak üzere pek çok kitabına sirayet etmiş durumdadır. Bu bağlamda çalışmamızın önceliği Deleuze’ün resim ontolojisinin olanaklarını açığa çıkararak modern sanat hakkında -özellikle de resim- düşünce üretmek için verdiği güçlü araçları ve dili keşfetmek olacaktır.

Keywords
Temsil, yüz, aşkınlık, organsız beden, figür, kuvvet.

Abstract
Art takes an important place in the philosophical understanding of Gilles Deleuze. His reflections on literature, cinema, and painting in the course of transition from the logic of sense to the logic of sensation are still relevant today. Radical readings on the history of philosophy, centered on “representation”, “identity”, “transcendence” etcetera continue also on his painting evaluations. According to Deleuze art- painting in particular- has to eliminate representation rather than opposing sensation. Furthermore, the art of painting is not about representing or reproducing the visible but making the invisible forces visible in the visual material. This approach which forms the backbone of his painting ontology, being in the first place his Francis Bacon: The Logic of Sensation book is in a position the approach spreads to his numerous books. In this context, the priority of our study will be to discover the powerful tools and language that Deleuze gave to produce ideas about modern art -especially painting- by revealing the possibilities of painting ontology.

Keywords
Representation, face, transcendence, body without organs, figure, force.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri