Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aristoteles Mantığında Varlıksal Varsayma
(Existential Import in Aristotelian Logic )

Author : Samet Büyükada    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:2
Page : 589-605
    


Summary
Aristoteles mantığında yer alan kategorik önermelerin doğruluk değerinin nasıl belirleneceğini tartışacağımız bu yazıdaki odak noktamız kategorik önermelerdeki varlıksal varsayımdır. Bir önermenin doğruluğu, özne sınıfının üyelerinin varlığına inanmayı gerektiriyorsa, bu önermenin varlıksal varsayımı olduğu kabul edilir. Geleneksel mantıkta önermenin dile getirdiği durumun gerçeklikteki karşılığının önermede yer alan terimlerin mevcudiyeti ile ilişkili olması, hangi önermelerin doğru olmak için varlıksal varsayıma ihtiyaç duyduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Aristoteles mantığındaki varlıksal varsayım iki konuda ciddi eleştiriye maruz kalmıştır: (i) Gönderimi olmayan terimlerin önermenin öznesi olduğu durumda önermelerin doğruluk değeri nasıl belirlenecektir? (ii) Karşıolum karesindeki kategorik önermelerin birbirleri ile olan çelişiklik durumu güvenilir midir? Biz bu iki hususu dikkate alarak, varlıksal varsayım içeren kategorik önermelerin Aristoteles mantığında tutarsızlığa sebep olup olmadığını inceleyeceğiz.

Keywords
Varlıksal varsayma, geleneksel mantık, kategorik önermeler, gönderimi olmayan terimler, Aristoteles.

Abstract
We will discuss how to determine the truth value of categorical propositions in Aristotelian logic, where, our focus is on the existential import in categorical propositions in this article. A proposition is accepted to have existential import, provided that the truth of this proposition requires a belief in the existence of members of the subject class. The fact that, the correspondence of the proposition, in reality, is related to the existence of terms in the proposition raises the question of which propositions need an existential assumption to be true in traditional logic. The existential import in Aristotelian logic has been severely criticized on two issues: (i) How to determine the truth value of propositions when non-referential terms are the subject of the proposition? (ii) Is the contradiction between the categorical propositions partaking the square of opposition reliable? By considering these two questions, we will examine whether categorical propositions containing existential import cause inconsistency or not in Aristotelian logic.

Keywords
Existential import, traditional logic, categorical propositions, non-referring terms, Aristotle.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri