Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Concept of Happiness in the Philosophy of Nasir al-Din al-Tusi
(Nasireddin Tusi Felsefesinde Mutluluk Kavramı )

Author : Roya Mirzabayova    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:3
Page : 1245-1255
    


Summary
Makale, mutluluk kavramını temel insani değerlerden biri olarak ele alıyor. Yazar, ortaçağ Müslüman felsefesinin tarihsel değerlendirmesinde mutluluk kavramını araşdırıyor, büyük Azerbaycanlı düşünür Nasireddin Tusi'nin felsefi mutluluk kavramı örneğini kullanarak analiz ediyor. Tusi'nin gerçek mutluluk kavramını anlamak için öncelikle dönemin tarihsel çağını ve filozofun yaşam yolunu dikkatla incelemek gerekir. Yüzyıllardır Ortadoğu'da ahlak kaynağı sayılan “Ahlak-ı Nasırı” adlı kitab çerçevesinde düşünürün mutluluk hakkındaki görüşleri analiz ediliyor. Tusi, insan, aile, toplum, ahlak, din ve sosyal ilişkiler hakkında kapsamlı görüşlere, etik ve felsefi fikirlere vurgu yaptı. Kitap aynı zamanda yazar tarafından o dönem açısından incelenen ve karşılaştırılan insan mutluluğu hakkında ilginç ve bilgilendirici fikirler de sunuyor.

Keywords
İslam, mutluluk, Nasireddin Tusi, Akhlak-ı-Nasıri, ahlak.

Abstract
The article deals with the concept of happiness as one of the main human values. The author shows the study of human happiness in the historical assessment of medieval Muslim philosophy, analyses the concept using the example of the philosophical concept of happiness of the great Azerbaijani thinker Nasir al-Din al-Tusi. To understand the real concept of happiness of Tusi, firstly it needs to plunge into the historical era of the period and the life path of the philosopher. The opinions of the thinker about happiness are analyzed in the framework of his book “Akhlaqi-Nasir” (“Nasirean ethics”), which has been considered a source of morality and ethics in the Middle East for centuries. Tusi emphasized comprehensive opinions, ethical and philosophical ideas about man, family, society, morality, religion and social relations. The book also contains interesting ideas about human happiness, which are analyzed and compared in terms of that period by the author.

Keywords
Islam, happiness, Nasir al-Din al-Tusi, Akhlaq-i Nasiri, ethics.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri