Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Platon Homeros'u Neden Sevmezdi?
(Why Did Plato Dislike Homer? )

Author : Aylin Çankaya    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:4
Page : 1495-1512
    


Summary
Homeros, MÖ yedinci yüzyıldan itibaren İyonya filozofları, ozanlar ve tarihçiler tarafından adı anılmaya başlanmış yüzyıllar boyunca da Yunan kültürüne etki etmiş önemli ozanlardan birisidir. Öyle ki Platon’a gelene kadar Homeros’un adını anmayan bir yazardan söz etmek neredeyse imkansızdır. Bunun nedeni hem Homeros hem de Hesiodos’un destanlarında Yunanlıların tüm inançlarını, gelenek ve göreneklerini, duygu ve tutkularını açığa çıkaran bir dinin gizli olmasıdır. Tanrıların işlerinin, adlarının belirtildiği bu din aynı zamanda Yunanlıların mitolojisidir. Azra Erhat’ın ifadesiyle belirtmek gerekirse Homeros, “Platon zamanında yalnız bir şiir değil, kutsal bir kitaptır” (Homeros, 2014, s. 11). Yunan dini, politikası, askerliği konusunda temel bir başvuru kaynağı olan Homeros’un, Platon’un ideal devletinden sürgün edilmesi oldukça dikkat çekicidir. Bu çalışmanın temel meselesini de Platon’un Homeros’la olan tartışması oluşturur. Bu bağlamda çalışma Platon’un Devlet isimli diyalogunu merkeze alarak filozof ve şair arasındaki çatışmayı ve Platon’u bu düşünceye iten nedenleri çözümlemeyi amaçlamaktadır.

Keywords
Homeros, taklit (mimesis), şair (poietes), eğitim (paideia), devlet (politeia).

Abstract
Homer was mentioned by Ionian philosophers, poets, and historians since the seventh century BC and is one of the important poets who influenced Greek culture for centuries. So much so that it is almost impossible to talk about a writer who did not mention Homer’s name until it came to Plato. The reason for this is that in the epics of both Homer and Hesiod, a religion that reveals all the beliefs, customs and traditions, feelings, and passions of the Greeks is hidden. This religion, in which the deeds and names of the gods are mentioned, is also the mythology of the Greeks. To put it in the words of Azra Erhat, Homer was “not only a poem in Plato’s time, but a holy book”. It is remarkable that Homer, who is a basic reference for Greek religion, politics, and military service, was exiled from Plato’s ideal state. The main issue of this study is Plato’s argument with Homer. In this context, the study aims to analyze the conflict between the philosopher and the poet and the reasons that pushed Plato to this idea by centering Plato's dialogue titled The Republic.

Keywords
Homer, imitation (mimesis), poet (poietes), education (paideia), state (politeia).

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri