Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yükümlülüklerin Temellendirilmesi Sorunu
(The Problem of the Foundation of Obligations )

Author : Murat Bayram    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:2
Page : 835-858
    


Summary
Bireyler sadece hukuk bağlamında hakiki ahlaki yükümlülüklere sahipler midir? Yasama organının bazı gereklilikler ihdas etmesi, vatandaşlara itaat etmek için pratik bir neden sunmanın yanında ahlaki bir neden de verir mi? Böyle bir ahlaki neden, çıkarılan yasayı onaylamayan veya ilke itibariyle bu yasanın yanlış olduğunu düşünen bireyler için de geçerli midir? Eğer bireylerin bu nitelikte ahlaki yükümlülüğü yoksa o zaman devletin cebir kullanma ehliyeti ciddi ölçüde, belki de tümüyle, boşluğa düşer. Bunun yanı sıra toplumda itaatsizlik baş gösterir. Bu nedenle itaat yükümlülüğü her toplumda zorunlu görülmüştür. Bu çalışmada yükümlülüklerin nasıl temellendirildiği, itaat etmemizin gerekçesi olarak ne gösterildiğini tartışacağız. Bununla birlikte haksız olan bir yasaya karşı itaat yükümlülüğümüzün olup olmadığını ele alacağız. Aynı zamanda yükümlülüğün, politik işlevleri desteklemek için ahlaki bir temelinin olmayacağını iddia edeceğiz.

Keywords
Birey, politik yükümlülük, yasal yükümlülük, fair play, ortak yükümlülükler.

Abstract
Do individuals only have real moral obligations within the legal framework? Does the legislator's imposition of certain requirements give citizens a practical reason to obey, as well as a moral reason? Does such a moral reason also apply to people who disapprove of the adopted law or who believe that this law is wrong in principle? If individuals have no such moral obligation, then the state's ability to use force falls seriously, perhaps entirely, into a vacuum. In addition, disobedience occurs in society. For this reason, the obligation to obey is deemed necessary in every society. In this study, we will discuss how obligations are founded and what is shown to be the reason for our obedience. However, we will consider whether we have an obligation to obey an unjust law. We will also argue that the obligation will have no moral basis to support political functions.

Keywords
Individual, political obligation, legal obligation, fair play, associative obligations.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri