Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Right to Life, Right to Die
(Yaşama Hakkı, Ölme Hakkı )

Author : Kateryna Rassudina    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:4
Page : 1405-1416
    


Summary
Makale, yaşam hakkının türevi olarak ölme hakkı sorununu ele almaktadır. Yazar, bu tür sorulara cevap ararken sorunlu, sistematik, disiplinler arası ve tanımlayıcı yaklaşımlar kullanır: 1) Herhangi bir yaşamın değeri var mı? 2) modern toplum yaşamak için kimin iddialarını garanti etmeli? 3) sadece yaşam hakkından değil, aynı zamanda ölme hakkından da bahsetmek uygun mudur? Bu amaçla, P. Singer, J. McMahan ve M. Tooley'nin faydacı konumu çoğunlukla analiz edilir. “Yaşamın kutsallığı” anlayışının birkaç temsilcisi rakipleri haline gelir. Yazar, 1) yaşamı mutlak veya ontik bir iyilik olarak sorguladıklarında ölme hakkı hakkında konuştukları sonucuna varır; 2) bir alternatif, hakların düzeyleri arasında ayrım yapmak ve tezahürlerini değil, kişilere saygı duymak olabilir. Sonuçta, farklı bir değer anlayışı anlaşmazlığın özünde yer almaktadır.

Keywords
Bilinç, haysiyet, iyilik, insan, yaşama hakkı, ölme hakkı.

Abstract
The article deals with the problem of the right to die as the derivative of the right to life. The author uses problematic, systematic, interdisciplinary, and descriptive approaches when she is looking for answers to such questions: 1) does any life have value? 2) whose claims to live should modern society guarantee? 3) is it appropriate to speak not only of the right to life but also of the right to die? For this purpose, the utilitarian position of P. Singer, J. McMahan, and M. Tooley is mostly analyzed. Several representatives of the “sanctity of life” conception become their opponents. The author concludes that 1) they speak about the right to die when they question life as an absolute or ontic good; 2) an alternative may be to distinguish between the levels of rights and to respect the persons, not their manifestations. Eventually, a different understanding of values is at the core of the disagreement.

Keywords
Consciousness, dignity, good, person, right to life, right to die.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri