Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Metafiziğin Temellendirilmesi Bakımından Ben-Zaman İlişkisi: Kant ve Heidegger Ekseninde Bir Çözümleme
(The Relationship between Self and Time in Grounding of Metaphysics: An Analysis with Reference to Kant and Heidegger )

Author : Sibel Kiraz    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:1
Page : 403-417
    


Summary
Heidegger, metafiziği temellendirme çabası doğrultusunda Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi adlı eserini yorumlamıştır. Bu çalışmanın amacı, bu yorumun kilit noktası olması dolayısıyla Kant ve Heidegger ekseninde ben-zaman ilişkisini çözümlemektir. Ontolojik bilginin peşinde olan Heidegger, bu uğurda Kant’tan farklı olarak zamanı ön plana çıkarır ve bu kavrama önemli bir rol atfeder. Düşünür, böylece Kant’ın bilinebilir olanla olmayan arasında çizdiği sınırı genişletmeye çalışır. Heidegger’in bunu nasıl yaptığını açıklamak ben ve zaman kavramlarıyla aşkınlık, sonsuzluk, sonluluk, düşünme ve özbilinç kavramları arasındaki ilişkiselliğe ışık tutmayı gerektirir. Aynı zamanda söz konusu ilişkiselliği yorumlamayı amaçlayan bu çalışmada nihai olarak, Heidegger’in ilgili çabasıyla insan ve hakikat arasındaki mesafeyi kısalttığı iddia edilmektedir.

Keywords
Heidegger, Kant, metafizik, ben, zaman, düşünme, özbilinç.

Abstract
Heidegger interpreted Kant’s Critique of Pure Reason, in an effort to ground metaphysics. This study aims to analyze the relationship between self and time as the key point of that interpretation with reference to Kant and Heidegger. Unlike Kant, Heidegger focuses on and awards significance to the concept of time in order to attain ontological knowledge. By doing so, the philosopher pushes the boundary that Kant draws between knowable and unknowable. In order to reveal how Heidegger achieves that, one should first shed light on how self and time relate to the concepts of transcendency, infiniteness, finiteness, thinking and self-consciousness. This article, which also aims to interpret the said relationality, consequently, holds that Heidegger, reduces the distance between humans and reality through his attempt to ground metaphysics.

Keywords
Heidegger, Kant, metaphysics, self, time, thinking, self-consciousness.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri