Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Religious Experience and Temptations of Nihilism in Spiritual Life of Personality: Philosophical Analysis
(Kişiliğin Manevi Yaşamında Nihilizmin Dini Deneyimi ve Cazibesi: Felsefi Analiz )

Author : Mykola Nikulchev  & Andriy Morozov & Yurii Kulagin  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:2
Page : 683-697
    


Summary
Maneviyat eksikliğinin belirtileri kaygı, yalnızlık, varoluşsal bir boşluk, endişe, depresyon, intihar düşüncesi, dizginsiz hedonizm gibi olumsuz olgulardır. Makalenin yazarlarına göre, varoluşsal krizden çıkmanın bir yolu, kişiliğin varoluşsal yönelimi, en yüksek düzenin manevi bir örneği olarak varlığın kutsal gizemine doğru, insanı aşkın bir anlamla (meta-anlam) yetebilen bir "bilinç dönüşü"dür. Bu vurgulanır. deneyimde ortaya çıkan mutlak'ın gerçekliği, rasyonel ve söylemsel olarak değil, sezgisel ve düşünceli bir şekilde, ontolojik birliktelik yoluyla kavranır. Dini ilhamda, bir kişi ilahi tarif edilemez gizemi keşfeder, anlamların zenginliğini ortaya çıkarır, sembolik ölüm ve diriliş yoluyla nitel inisiyatif dönüşümü gerçekleşir. Heidegger'in felsefesinin örneği, dünyanın modern hayal kırıklığının, nihilizmin ve varlığın kutsal gizeminin unutulmasının kökünün, “ontohistory” olarak adlandırılan varlığın tarihinde aranması gerektiğini savunuyor.

Keywords
Sakral deneyim, maneviyat, kişilik, konu, aşk, sembol, nihilizm, tariholuş.

Abstract
Symptoms of a lack of spirituality are negative phenomena such as anxiety, loneliness, an existential vacuum, angst, depression, suicidal ideation, unbridled hedonism. According to the authors of the article, a way out of the existential crisis is a "turn of consciousness", the existential orientation of personality towards the sacred mystery of being as a spiritual instance of the highest order, which is able to suffice human being with a transcendent meaning (meta-sense). It is emphasized. the reality of the absolute, which is revealed in experience, is comprehended not rationally and discursively, but intuitively and contemplatively, through the ontological co-belonging. In the religious inspiration man discovers the divine unspeakable mystery, reveals the richness of meanings, the qualitative initiative transformation through symbolic death and resurrection happen occurs. The example of Heidegger’s philosophy argues that a root of modern disenchantment of the world, nihilism and the oblivion of the sacred mystery of being should be sought in the history of being itself, in the so-called “ontohistory”.

Keywords
Sacral experience, spirituality, personality, subject, love, symbol, nihilism, ontohistory.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri