Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Felsefi Teolojide Antroposentrik Dönüş: Teolojik Antropolojiye Bir Giriş
(The Anthropocentric Turn in Philosophical Theology: An Introduction to Theological Anthropology )

Author : Sevcan Öztürk    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:4
Page : 1383-1404
    


Summary
Bu çalışma, modern dönemde entelektüel alanda gerçekleştiği iddia edilen antroposentrik dönüşün felsefi teoloji alanındaki yansımasının bir neticesi olarak ortaya çıkan teolojik antropoloji disiplinine giriş niteliğinde bir araştırmayı içermektedir. Böylece, henüz teolojik antropoloji alanına dair kapsamlı bir kaynak içermeyen Türkçe literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak teolojik çalışmalarda antropolojik yaklaşımın bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu çalışmalarında vurgulayan Karl Barth, Karl Rahner ve Wolfhart Pannenberg'in görüşleri ışığında alanın felsefi arka planı ele alınmaktadır. Daha sonra, müstakil bir ilmi disiplin olarak teolojik antropolojinin belirlediği amaçlar doğrultusundaki güncel tartışma konuları ve metodolojik meseleleri incelenmektedir.

Keywords
Teolojik antropoloji, çağdaş teoloji, Rahner, Barth, Pannenberg.

Abstract
This article presents an introduction to theological anthropology, a discipline that resulted from the anthropocentric turn took place in the intellectual field in the modern era. By this means, it is aimed at contributing to the Turkish literature lacking in comprehensive studies dealing with theological anthropology. First, the philosophical background of the discipline has been examined in the light of the views of Karl Barth, Karl Rahner, and Wolfhart Pannenberg, who emphasise the need and significance of an anthropological approach in modern theological studies. Then, the contemporary discussion topics and methodological issues of theological anthropology as an independent field have been analysed in the light of the current literature.

Keywords
Theological anthropology, contemporary theology, Rahner, Barth, Pannenberg.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri