Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


John Stuart Mill ve Hukuk Kuramına Etkileri
(John Stuart Mill and His Influences on Legal Theory )

Author : Muzaffer Dülger    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:4
Page : 1471-1493
    


Summary
John Stuart Mill (1806-1873) faydacı felsefenin Jeremy Bentham ile birlikte en iyi bilinen üyelerinden biri olmuştur ve klasik liberal düşünce için de anahtar bir figürdür. Liberalizm ile faydacılık arasındaki ilişki daima belli bir karmaşıklık içinde nitelendirilir ve problemli bağlantı iki dikkat çekici kavram, fayda ve özgürlüğün etkisi altında kendini gösteren Mill’in felsefesinde de doğal olarak yansımasını bulur. Fakat yine bu bağlantının netameli doğası sayesinde Mill’in felsefesi güncel hukuk teorisi tartışmaları için önemli bir kaynak halini alır; özellikle de bireysel özgürlüğün sınırları, hukuki ahlakçılık ve hukuki paternalizm ile ilgili olarak. Bu makalede Mill’in hukuk felsefesine yapmış olduğu bu katkılar ele alınıp irdelenecektir.

Keywords
John Stuart Mill, faydacılık, zarar ilkesi, hukuki ahlakçılık, hukuki paternalizm.

Abstract
John Stuart Mill (1806-1873) was one of the best-known members of utilitarian philosophy with Jeremy Bentham and also a key figure of classic liberal thought. The relationship between liberalism and utilitarianism has been always characterized as a certain ambivalence; and this problematic nexus is naturally reflected on Mill’s philosophy under the thumb of two prominent concepts: utility and liberty. But because of the complex nature of this nexus, Mill’s philosophy becomes an important source for contemporary discussions in legal theory; especially on the limits of individual liberty, legal moralism, and legal paternalism. This article will examine Mill’s contributions to legal philosophy.

Keywords
John Stuart Mill, utilitariaism, harm principle, legal moralism, legal paternalism.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri