Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Locke ve Hume’un Kişisel Özdeşlik Anlayışları Bağlamında Benlik, Bellek ve Bilinç
(Self, Memory and Consciousness in the Context of Locke and Hume's Understanding of Personal Identity )

Author : Eren Rızvanoğlu    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:3
Page : 957-975
    


Summary
Bu makalede, Locke ve Hume’un düşüncelerinden hareketle kişisel özdeşlik kavramı ele alınacaktır. Bu bağlamda öncelikle sorunun tarihsel olarak bir kaydı verilecek, daha sonra Locke’un ilk defa bu kavrama yüklediği anlam değerlendirilecektir. Locke’un bizi biz yapan şeyi belirleyen ölçüt olarak ne ruhu ne de bedeni görmemesi, felsefe tarihi içerisinde bu konuya dair bir kırılmaya neden olmuştur. Bu anlamda Locke, bellek kavramını öne çıkarmış ve bu kavramı bilinç kavramıyla ilişkili ele almıştır. Hume ise benzer kavramları kullanmasına rağmen farklı sonuçlara varmıştır. Onun açısından ise kişisel kimlik bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Bu makalede söz konusu düşünceleri merkeze alarak hem bir açımlama yapılmaya çalışılacak hem de sorunun felsefenin mevcuttaki durumu açısından önemine de değinilecektir.

Keywords
Locke, Hume, kişisel özdeşlik, bellek, bilinç.

Abstract
In this article, considering Locke and Hume's thoughts, the concept of personal identity will be discussed. In this context, firstly, a historical record of the problem will be given, then the meaning that Locke has attributed to this concept for the first time will be evaluated. Locke's failure to see neither the soul nor the body as the criterion that determines what makes us has caused a break in this subject in history of philosophy. In this sense, Locke has highlighted the concept of memory and handled it in relation to the concept of consciousness. Hume, though using similar concepts, has reached different conclusions. For him, personal identity is nothing more than an illusion. In this article, we will try to make an explanation by focusing on the aforementioned thoughts and also mention the importance of the problem in terms of the current state of philosophy.

Keywords
Locke, Hume, personal identity, memory, consciousness.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri