Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tolerance in the Field of Education: Modern Challenges and New Paradigms
(Eğitim Alanında Hoşgörü: Modern Zorluklar ve Yeni Paradigmalar )

Author : Marina Moskalchuk  & Vitalii Turenko & Nataliia Yarmolitska  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:1
Page : 241-254
    


Summary
Makale, eğitim felsefesinde hoşgörünün felsefi ve etik ilkelerinin uygulanmasını ele almaktadır. Çocukları hoşgörü fikrine dayanarak yetiştirmek, insancıl ve sorumlu bir kişiye dönüşmelerine yol açar. Eğitim felsefesi, insanlara hem kendi özgürlüklerine hem de başkalarının özgürlüğüne saygı duymalarını ve desteklemelerini öğretir, herkesin herkes için farklı olan ve bazen genel olarak kabul edilenlerden farklı olan kendi fikirlerini ve fikirlerini somutlaştırma hakkına sahip olduğunu anlamaya yardımcı olur. Bu tür süreçler, eğitim felsefesinin hoşgörüsünün insanın iç dünyasını etkilemesi, düşüncesini değiştirmesi ve bir kişiyi sadece kimliğini kaybetmekle kalmayıp aynı zamanda "ben-diğer"ile ilgili olarak insanlarla ilişkiler Kuran rasyonel ve ahlaki açıdan sorumlu bir kişiye dönüştürmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu, her insanın farklılıklarını daha iyi anlamasına yardımcı olur. Böylece, eğitim felsefesi sayesinde, bir kişi ahlaki ve sorumlu hale gelir, kendi eylemlerinin sonuçlarını anlar ve hayatta saygı ve akıl tarafından yönlendirilir.

Keywords
Hümanizm, irade özgürlüğü, saygı, akıl, eğitim felsefesi, ahlaki sorumluluk, hoşgörü.

Abstract
The article is devoted to the study of the problems of tolerance in modern education, analyzes the tolerant behavior of man in the context of understanding his worldview on the empirical, rational and philosophical levels. The main focus of the study is on the problems of coexistence of freedom of will and tolerance and philosophical and ethical principles of tolerance in modern education. The modern globalized world poses new challenges to humanity, caused by the latest technologies that have not only united people but also made the world more complex and unstable. Such a union has sometimes caused individuality to erode, we communicate only with people who have similar views to ours and we distance ourselves from those who have a different opinion. In this aspect, modern education faces one of the main tasks - to teach the younger generation to build a safe society without barriers, to be able to protect people from harmful information and learn to work with it, the ability to adapt to harsh living conditions, changes and professional structure. The novelty of this study is that the implementation of tolerance in the educational process will help to reveal the inner world of man, will change his thinking, turning into a rational and morally responsible person who not only does not lose his identity but also builds relationships with people "I-Other”, which helps her to better understand the difference of each person.

Keywords
Humanism, freedom of will, respect, reason, philosophy of education, moral responsibility, tolerance

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri