Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Phenomenological Perception of Law Enforcement Praxis
(Kolluk Uygulamasının Fenomenolojik Algısı )

Author : Erdem Erciyes    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:1
Page : 187-197
    


Summary
Bu yazının amacı, kolluk uygulamasının fenomenolojisini Husserl’in transandantal fenomenolojisi, Heidegger’in yorumsamacı fenomenolojisi, ve Merleau-Ponty’nin algı ideası üzerinden değerlendirmektir. “Kolluk uygulamasının gerçekliği nedir?” çalışmanın temel araştırma sorusudur. Fenomenoloji, zihin ve dünya arasındaki ilişkiyi göstererek deneyimin genel olarak anlaşılmasını sağlamaktadır. Kolluk uygulaması Husserl’ın fenomenolojisinde özneyle nesnenin ilişkisi olan transandantal bir eylem olarak yansımaktadır. Heidegger’in fenomenolojisi çoğunlukla “Dasein” kavramında görülmektedir ve bu da kolluğun zaman ve tarih bağlantısından etkilenmektedir. Merleau-Ponty’nin algı ideası, kolluk dünyasının kendisinin varolma düşüncesinin öncesinde varlığını devredilmez bir varlık olarak algılamaktadır. Husserl’dan farklı olarak Heidegger ve Merleau-Ponty varlığı kolluk organizasyonunun ve personelinin ayrılmaz parçası olarak görmektedirler.

Keywords
Kolluk yönetimi, fenomenoloji, transandantal fenomenoloji, yorumsamacı fenomenoloji, algı ideası.

Abstract
This paper aims to develop the phenomenology of law enforcement praxis through a phenomenological interpretation of Husserl’s transcendental phenomenology; Heidegger’s hermeneutical phenomenology; and Merleau-Ponty’s idea of perception. The main research question of this research is “What is the reality of law enforcement praxis?” Phenomenology provides a general comprehension of the experience by demonstrating the relationship between the mind and the world. The praxis of law enforcement is reflected in Husserl’s phenomenology as a transcendental act by subject in relation to the object. Heidegger’s phenomenology mostly being in the concept of “Dasein”, which is influenced by a link with time and history of law enforcement. Merleau-Ponty’s idea of perception sees being existing prior to the thought of law enforcement as an ‘inalienable presence. Unlike Husserl; Heidegger and Merleau-Ponty perceive being as the inseparable part of the law enforcement organization itself and individual.

Keywords
Law enforcement management, phenomenology, transcendental phenomenology, hermeneutical phenomenology

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri