Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kant'ta Transandantal Öznenin Müzik Beğenisi
(Musical Taste of Kant’s Transcendental Subject )

Author : Suat Soner Erenözlü    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:1
Page : 305-320
    


Summary
Kant’ın estetik felsefesi, eleştiri felsefesinin geneli düşünüldüğünde tutarlı bir şekilde transandantal özneye bağlıdır. Dolayısıyla transandantal özne teorik felsefede hangi rolü üstlenmişse, estetik ve ahlak felsefelerinde de aynı rolü üstlenmektedir. Bu bağlamda Kant üzerine yapılacak bir çalışmanın, transandantal özne üzerinden yürütülmesi gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte müzik felsefesine transandantal özne üzerinden yaklaşmak, özellikle Kant’ın üçüncü eleştirisi olan Yargı Yetisinin Eleştirisi’ne odaklanmayı sağlamakla birlikte, ilk iki eleştirisinden de ayrılmayacağının ve eleştiri felsefesinin bir bütün olduğunun ön kabulünü de gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Kant’ın Yargı Yetisinin Eleştirisi’nde müzik felsefesi adına ortaya koyduğu bir takım düşünceleri belirlemek ve elde edilen bu bulguları, transandantal özne minvalinde eleştiri felsefesiyle olan tutarlılığını incelemektir. Bu bağlamda araştırmanın sonucu olarak, Kant’ın müzik üzerine olan düşüncelerinin alanına yaptığı katkı değerlendirilmiştir.

Keywords
Kant estetiği, müzik felsefesi, transandantal özne, eleştiri felsefesi, beğeni.

Abstract
Kant's aesthetic philosophy is linked to the transcendental subject consistently, considering the general philosophy of criticism. The role of the transcendental subject, in theoretical philosophy, therefore, serves the same function in aesthetic and moral philosophies. In this context, it is of necessity to consider the transcendental object while studying Kant’s philosophy. However, approaching the philosophy of music through the transcendental subject necessitates a focus on Kant's third critique, The Critique of Judgement But it also requires the preliminary acceptance that the third criticism is not separated from the first two critics as Kant’s philosophy of criticism should be evaluated together. This study aims to focus on some ideas that Kant put forward in The Critique of Judgement within the context of a philosophy of music and to examine the consistency of these findings with the philosophy of criticism on the transcendental subject. In this regard, as a result of the research, Kant's contributions to the field of philosophy of music have been evaluated.

Keywords
Kant aesthetics, philosophy of music, transcendental subject, philosophy of criticism, taste.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri