Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Adorno’da Kant’ın Özgürlük Kavrayışının Eleştirisi
(Criticism of Kant's Conception of Freedom in Adorno )

Author : Muhammed Ahmet Tüzen    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:3
Page : 1041-1060
    


Summary
Aydınlanma felsefesinin özünü teşkil eden pozitivist perspektif ve onun bağlı olduğu akıl kavrayışı üzerine eleştirel düşüncelere sahip olan Adorno, Kant’ın katı bir şekilde yasaya bağlılığı merkeze alan özgürlük nosyonunun soyut, deneyimden kopuk, zorlayıcı/baskıcı bir nitelikte olduğunu ifade eder. Buna göre doğanın kör gücü karşısında aklı devreye sokan Kant, özgür eylemi saf akla göre hareket etme şeklinde açıklar. Ahlak yasalarını özgürlük yasaları olarak ele alan Kant’ta özgürlük hem aklın mutlak biçimde kullanılması hem de itaat edilmesi ve ona göre davranılması gereken yasa olarak değerlendirilir. Bu bağlamda Adorno, otoriter düşüncelere sahip olmasa da Kant’ın ahlak felsefesinin başka türlü davranmaya izin vermeyecek şekilde yapılandırıldığını ima eder. Adorno’nun düşüncelerinden hareket eden bu çalışma sözü edilen çerçeve içerisinde Kant’ın özgürlük kavrayışını dört kısımda değerlendirmeyi amaçlamaktadır: (i) Doğanın nedenselliği karşısında dengeleyici bir güç olarak özgürlük, (ii) deneyimden koparılan ve tinselleştirilen özgürlük, (iii) yasayı merkeze alarak eylemde bulunmayı ifade eden özgürlük (iii) burjuva çalışma ahlakı ile iç içe olan özgürlük.

Keywords
Adorno, Kant, özgürlük, nedensellik, yasa.

Abstract
Adorno, who has critical thoughts on the positivist perspective that is the core of the philosophy of Enlightenment and the mental comprehension to which positivism depends, states that Kant's notion of freedom, which puts strictly adhesion to the law in the center, is an abstract, disconnected from experience, compelling/oppressive nature. Accordingly, Kant, who activates the mind against the blind power of nature, explains the free action as to act according to the pure mind. In Kant, which approaches moral laws as freedom laws, freedom is considered as the law that both is to use of the mind in an absolute manner and must be obeyed and treated accordingly. In this context, Adorno implies that Kant's moral philosophy is structured in such a way as not to allow it to act otherwise, although it does not have authoritarian thoughts. This study which is based on Adorno’s thoughts aims to evaluate Kant's understanding of freedom in four parts within the above-mentioned framework: (i) Freedom as a balancing force against the causality of nature, (ii) freedom disconnected from experience and spiritualized, (iii) freedom to express action by centering the law, (iv) freedom intertwined with bourgeois work ethic.

Keywords
Adorno, Kant, freedom, causality, law.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri