Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Edward Hallet Carr’ın Perspektifinden Tarihte Nedensellik: Hegel’in Kötülüğü ve Kleopatra’nın Burnu
(Causality in History from Edward Hallet Carr’s Perspective: Hegel’s Malignancy and Cleopatra’s Nose )

Author : Serpil Durğun  & Zehragül Aşkın  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 5:1
Page : 59-79
    


Summary
Bu çalışmanın amacı, Edward Hallet Carr’ın perspektifinden tarihte nedensellik sorunsalının incelenmesidir. Tarihte nedensellik sorununa özgün açıklamalar getiren Carr, tarih alanındaki metodolojik tutumunun merkezini oluşturan nedensellik anlayışını ortaya koyarken, Hegel’in kötülüğü ve Kleopatra’nın burnu olarak adlandırdığı iki metaforik öğeye tutunur. Burada Carr’ın Hegel’in kötülüğü olarak işaretlediği metofor, Hegel ve Marx’ın determinist tarih felsefelerine yönelik bir eleştiri olarak karşımıza çıkarken; Kleopatra’nın burnu olarak işaretlediği metofor ise, tarihin geniş ölçüde şansa bağlı rastlantılarca belirlenmiş bir olaylar dizisi olarak tarihin rastlantısal nedenlere geri götürülebileceği düşüncesini merkeze alır.<

Keywords
E. H. Carr, tarihte nedensellik, tarihte zorunluluk, tarihte rastlantı, rastlantısal nedenler.

Abstract
The aim of this study is to be researched for the problematic of causality of in history from Edward Hallet Carr’s perspective. Carr who brought into noval explanations to the issue of causality in history bases on two metamorphic items which were entitled as Hegel’s Malignity and Cleopatra’s Nose in asserting the sense of causality that ingenders the centre of his methodological attitudes. Metaphor that Carr hereby marked as Hegel’s Malignity comes out as a criticism aimed at Hegel and Marx’s determinist philosophy of history. As for metaphor that he marked as Cleopatra’s Nose puts it in the centre the thought that history will be able to carry the chance causes back as the chain of events that were identified within the aleatoric coincidences of history. <

Keywords
E. H. Carr, casualty in history, indispensability in history, coincidence in history, coincidental r

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri