Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dummett ve Davidson: Düşüncenin Dile Bağlılığı Üzerine
(Dummett and Davidson on the Dependence of Thought on Language )

Author : Eylem Özaltun    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:1
Page : 47-78
    


Summary
Dummett da Davidson da dilin düşünceyi oluşturduğunu düşünür, ancak tam olarak aynı şeyi kastetmezler. Dummett dilin düşünceyi öncelediğine inanır, halbuki Davidson için dil ya da düşünce birbirini öncelemez. Yine de, bu iki düşünürün ortak paydası olan fikir şöyle ifade edilebilir: Dil düşünce için zorunludur. Bu savı anlamak için hem Dummett’ın hem de Davidson’ın argümanlarını ele alıp, ikisi için de bu savı temellendiren ana argümanın nesnellik argümanı olduğunu göstereceğim. Her iki düşünür için de düşüncenin nesnelliğinin kaynağında yatan şeyin doğal dil olduğunu savunacağım.

Keywords
Düşüncenin dili, semantik içlemsellik, Fregeci anlamlar, düşüncenin nesnelliği, düşüncenin iletilebilirliği.

Abstract
Both Dummett and Davidson believe that language is constitutive of thought. However, they do not believe exactly the same thing. Dummett believes that language is prior to thought, whereas Davidson believes that neither is prior to the other. Still, they share a common core that can be put as follows: language is necessary for thought. In order to understand this claim that I look at their arguments and show that for both philosophers the argument from objectivity is the main argument to secure their conclusion. I argue that for both of them natural language is the source of the objectivity of thoughts.

Keywords
Language of thought, Fregean senses, semantic opacity, objectivity of thought, conveyability of thou

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri