Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Silence as an Argument in the Reasoning of Social Groups
(Sosyal Grupların Akıl Yürütmesinde Bir Argüman Olarak Sessizlik )

Author : Olena Shcherbyna  & Liudmyla Oleksiivna Shashkova  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:3
Page : 787-802
    


Summary
Tartışma yazarların sosyal antropoloji, sosyal bilgi kuramı, disiplinler arası bağlantıları dayalı, ve teori araştırmacılar, bireylerin ve sosyal grupların eylemleri mantık ve strateji anlama odaklanmak için hangi etmenlerin birbirleri ile güvenilir ve muhtemel bilgi almak için etkileşimli karmaşık bağlamlar için pratik senaryoları teşvik eden ve açıklayan modern bir eğilim son olarak düşünün. Bir argüman olarak sessizliğin kararsızlığına dayanarak, kullanımının özgüllüğü, çeşitli geleneklerin düğün ritüellerinin örneklerinde gösterilmiştir ve bu da grupların sosyal birimler olarak akıl yürütmesinin tartışmacı planlarındaki rolünü belirlemeyi mümkün kılmıştır. Yazarlar, sessizliğe karşı bir argüman ile sessizlikten bir argüman arasında ayrım yapmayı önerdiler; bu, tartışmacı bir işlevin uygulanması sürecinde sessizliğin rolünü belirlemek için temel teşkil edebilir.

Keywords
Sessizlik, sosyal gruplar, kolektif epistemoloji, sessizliğe argüman, sessizlikten argüman, düğün.

Abstract
Basing on the interdisciplinary connections between social anthropology, social epistemology, and theory of argumentation authors consider the latter as a modern trend that induces researchers to focus on the comprehension of the logic and strategy of actions of individuals and social groups and describes practical scenarios for the complex contexts in which agents interact with each other to obtain reliable and probable knowledge. Leaning on the ambivalence of silence as an argument, the specificity of its use is demonstrated in the examples of wedding rituals of various traditions, which made it possible to determine its role in the argumentative schemes of reasonings of groups as social units. Authors proposed to distinguish between an argument to silence and an argument from silence that may serve as the basis for determining the role of silence in the process of implementing an argumentative function.

Keywords
Silence, social groups, collective epistemology, argument to silence, argument from silence, wedding

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri