Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tıbbı Nebevi Literatürü Üzerine Bir Soruşturma
(An Investigation on Literature of Prophetic Medicine )

Author : Şahin Efil    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:1
Page : 217-240
    


Summary
İslam düşünce tarihinde tıbb-ı nebevî literatürünün oluşumunu nübüvvet (vahiy) ve akılla (beşerî çaba) izah etmeye çalışan birbirine zıt iki temel yaklaşım tarzı vardır. Her iki yaklaşım tarzının arka planına ışık tutacak olan temel soru, tarihi süreçte tıbb-ı nebevî literatürünün oluşumunun nasıl gerçekleştiği sorusudur. Bu nedenle, bu literatürün nasıl ortaya çıktığı ve geliştiği, onun gerisinde ne gibi kaygı ve düşüncelerin yattığı sorusu oldukça kritik bir soru ve sorundur. Bu çalışmanın ana hedefi, bu soruya cevap aramak, bu bağlamda muhtemel görüşleri açığa çıkarmak, analiz etmek ve tartışmaktır. Tıbb-ı nebevî literatürü, dini, mistik, tarihi, kültürel ve tıbbî gibi birçok nedene dayalı olarak oluşturulmuş görünmektedir. Bu nedenler tarihi süreçte unutulmuş, zamanla belli bir kutsiyet ve dini bir meşruiyet kazanmış, nübüvvetin bir gereği gibi telakki edilmiştir.

Keywords
Felsefe, tıp teolojisi, literatür, nübüvvet, tıbb-ı nebevî ve tıp.

Abstract
In the history of Islamic thought, there are two fundamental approaches that conflict with each other and that try to expound the formation of literature of prophetic medicine, one of which with prophethood (revelation) and the other of which with the reason (human effort). The fundamental question that would shed light on the background of both approaches is the question of how in the historical process the formation of the literature of prophetic medicine took place. Therefore, the question of how this literature emerged and developed, and what kind of concerns and thoughts lay behind it is a crucial question and problem. The principal aim of this study is to seek an answer to this question, to expose, analyze and discuss possible views in this context. The literature prophetic medicine appears to have been created based on various reasons as religious, mystical, historical, cultural and medical. In the historical process, these reasons were forgotten, acquired a certain sanctity and religious validity in time, and were considered as a prerequisite of prophethood.

Keywords
Philosophy, the medical theology, literature, prophecy, the prophetic medicine and medicine.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri