Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Value-Normative Basis of Interaction of Civil Society and Legal State
(Sivil Toplum ve Hukuk Devleti Etkileşiminin Değer-Normatif Temeli )

Author : Viacheslav Blikhar  & Volodymyr Ortynskyi & Nataliia Ortynska & Mariana Kashchuk  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:4
Page : 1417-1432
    


Summary
Makale, modern küreselleşme süreçleri bağlamında değerlerin sivil toplum ve Hukuk devletinin oluşumu üzerindeki etkisinin sınırlarının incelenmesine ayrılmıştır. Bunu yapmak için, sistem yöntemi, mantıksal-semantik yöntem, belgesel analiz, karşılaştırma yöntemleri vb.gibi genel ve özel bilimsel bilgi yöntemleri kullanılır. bu çalışmada kullanılır. Kişilerarası, sosyal ve yasal ilişkilerin günlük deneyimlerinden ahlaki olarak haklı davranış türlerinin antropolojik bir örneğine dayanan uzun bir tarihsel dönemde toplumda oluşan kültürün aksiyolojik bileşenine vurgu yapılır. Dönüşümsel ve jeopolitik süreçlerin etkisi altında, bu tür davranışların gelenekler, ayinler, gelenekler, ritüeller vb. normatif oluşumlarda özetlendiği bulunmuştur. Bu tür aksiyolojik başarıların sosyal kurumlarda açıklandığı, sosyal düzendeki değişikliklere, insan yaşamının ideallerine ve hedeflerine bağlı olarak değişiklikler kazandığı iddia edilmektedir. Bir vatandaş olarak insanın tam teşekküllü, aksiyolojik olarak motive edilmiş yaşamsal faaliyeti için ontolojik önemi göz önüne alındığında, “olmak” ve “sahip olmak” gibi hukuk yapma ve devlet kurma gibi değer-anlamsal kavramlarının önemi belirtilmiştir.

Keywords
Değerler, insan, sivil toplum, hukuk devleti, sosyo-felsefi söylem, hukuk felsefesi.

Abstract
The article is devoted to the study of the limits of the influence of values on the formation of civil society and legal state in the context of modern globalization processes. To do this, general and special methods of scientific knowledge, such as system method, logical-semantic method, documentary analysis, comparison methods, etc., are used in the study. Emphasis is placed on the axiological component of culture that is formed in society over a long historical period based on an anthropological sample of morally justified types of behavior from the everyday experience of interpersonal, social and legal relations. It has been found that under the influence of transformational and geopolitical processes, these types of behavior are outlined in normative formations such as traditions, rites, customs, rituals, etc. It is argued that such axiological achievements are explicated in social institutions, gaining changes depending on changes in social order, ideals and goals of human life. The significance of such value-semantic concepts of law-making and state-building as “to be” and “to have” is stated, considering their ontological importance for the full-fledged, axiologically-motivated vital activity of man as a citizen.

Keywords
Values, man, civil society, legal state, socio-philosophical discourse, philosophy of law.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri