Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hüseyin Sadeddin Arel’in Denizaltında Felsefe Adlı Hikâyesinde Materyalizm-Spiritüalizm Tartışması
(Materialism-Spiritualism Discussion in Hüseyin Sadeddin Arel's Story Called Submarine Philosophy )

Author : Mustafa Uğurlu    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:4
Page : 1559-1570
    


Summary
Tahkiyeli anlatım, sadece herhangi bir duygu, düşünce, olay veya durumu canlı ve eğlenceli bir şekilde aktarmak için değil, aynı zamanda felsefi derinliği, çok katmanlı anlam yapısıyla okunup anlaşılmaları zor olan soyut konuları somutlaştırmak için de başvurulan bir anlatım yöntemidir. Bu sebeple din, psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe, edebiyat gibi birçok bilim dalında kullanılan tahkiyeli anlatım felsefe ile edebiyatın buluştuğu türlerden biri olan felsefi hikâyelerde de kendine yer bulur. Özellikle felsefenin soyut diliyle anlatılamayan metafizik ve mistik konuların hikâye formatında sembol, alegori ve tahkiyenin sağladığı imkânlarla somut gerçekliğe dönüştüğü söylenebilir. Felsefi düşüncesini hikâye formatında kaleme alan yazarlarımızdan biri de Hüseyin Sadettin Arel’dir. Denizaltında Felsefe adlı hikâyesinde Arel, varoluşu, evreni, hakikati anlamada duyu organlarımızın yeterli olup olmadığı meselesini ele alır. Bu çalışmada Hüseyin Saadeddin Arel’in Denizaltında Felsefe adlı hikâyesini felsefe katına çıkaran unsurlar tespit edilmeye çalışıldı. Yazarın hikâyenin merkezine yerleştirdiği felsefi tartışmayı ifade ederken tahkiyeli anlatımın sağladığı imkânlardan nasıl yararlandığı gösterildi. İnceleme yapılırken felsefenin soyut diliyle anlatılamayan metafizik ve mistik konuların hikâye formatında sembol, alegori ve tahkiyenin sağladığı imkânlarla anlatmanın Doğu medeniyetinde bir gelenek olduğu ve Hüseyin Saadeddin Arel’in de yazdığı hikâye ile bu geleneği sürdürdüğü sonucuna ulaşıldı.

Keywords
Edebiyat-felsefe ilişkisi, spiritüalizm, materyalizm, alegori, felsefi hikâye, Hüseyin Saadeddin Arel.

Abstract
An expressive narrative is a method of expression that is used not only to convey and emotions, thoughts, events, or situations in a lively and fun way, but also to embody abstract topics that are difficult to read end understand with their philosophical depth, multilayered learning structure. For this reason, discerning narrative used in many disciplines such as religion, psychology, sociology, history, philosophy and literature also finds play in philosophical stories, one of the genres where philosophy meets literature. One of our writers who wrote his philosophical thoughts in a story format is Hüseyin Sadeddin Arel. In his story which name is Denizaltında Felsefe, Arel interested in the subject such as existence, universe and truth. In this study, it was tried to identify the elements that brought the story of Hüseyin Sadeddin Arel to Denizlatında Felsefe. While expressing the philosophical discussion that the author placed at the center of the story, he was shown how he benefited from the opportunities provided by the narrative. While making the analysis, it was concluded that the metaphysical and mystical issues which cannot be explained in the abstract language of philosophy are a tradition in the Eastern civilization and that this tradition continues with the story written by Hüseyin Sadeddin Arel.

Keywords
Literature-philosophy relationship, spiritualism, materialism, allegory, philosophical story, Hüseyi

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri