Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Vico ve Herder'in Tarih ve İnsaniyet (Humanite) Hakkındaki Fikirleri
(Vico and Herder’s Ideas about History and Humanity )

Author : Sema Önal    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:1
Page : 173-186
    


Summary
Vico ve Herder her ikisi de tarihsel ve toplumsal bilimlerin önemini göstermiş tarih bilimi ve felsefesine katkılar yapmışlardır: Tarihte, Tanrı’nın etkin rölünü kabul etmişlerdir. Kültürel farklıklara rağmen ortak bir insanlık tarihinden bahsetmişlerdir. Tarihsel ve toplumsal alanda Aydınlanma’nın etkin olduğu modern bilim anlayışından farklı bir metodolojinin olması gerektiğine vurgu yapmışlardır. Hakikatin ölçüsü zihnimizin tasarımları değildir. Hakikat insanın yarattığı ve dönüştürdüğü hakikattir. İnsan ruhunu anlamak açısından aklın ötesinde şiirin ve hayal gücünü önemini vurgulamışlardır. İnsanın irrasyonel yanının da değerini açığa çıkarmışlardır. Herder ve Vico için Tanrı her varoluşun ve her gerçekliğin ilkesidir. Tanrı düşüncesi olmaksızın gerçek bilgi mümkün değildir. Bilgilerimizi, gözleme, genelleştirmeye ve tümevarıma borçluyuz. Ancak, ‘akıl, dil ve gelenek yoluyla ortaya konan bütün bu yetenekler ve bunların gelişmeleri, Tanrı’nın yeryüzündeki gerçek devletidir’ Din, bütün uluslarda vardır. Yine din bütün insanlar için ortaklaşa bir değerdir. Diğer bir değer de humanite istidadıdır. Bu istidad, insan tabiatının kendisidir. Din ile humanite insan ruhunda, mermerin içindeki heykelin şeması gibi saklıdır. Gelenek, akıl ve tecrübe bu istidatları dışarıya çıkarıp şekillendirirler.

Keywords
Vico, Herder, humanite, tarih, tarihsel ve toplumsal bilimler.

Abstract
Both Vico and Herder emphasized the importance of historical and social sciences by contributing to the history of science and philosophy: They accepted the active role of God in history. Vico and Herder talked about a collective history of humanity despite the cultural differences. They emphasized that there must be a different methodology than the modern understanding of science in which Enlightenment is effective. According to them, the measure of truth is not the design of our mind. The truth is a fact, it was created and transformed by man. They also emphasized the importance of poetry and imagination in terms of understanding the human spirit beyond reason. They revealed the value of the irrational side of man. For Herder and Vico, God is the principle of every existence and every reality. True knowledge is not possible without the thought of God. Non-devoted ones could not be wise. We owe our knowledge to observation, generalization and induction. However, all these abilities and their developments, which are revealed through reason, language and tradition, are the true state of God on earth. Religion exists in all nations. It is a common value for all people followed by the second one, humanity. This aptitude is human nature itself. Religion and humanity are hidden in the human soul, like the scheme of the sculpture in marble. Tradition, reason and experience bring these shapes out and remold them.

Keywords
Vico, Herder, humanity, history, historical and social sciences.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri