Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ekonomide Modeller ve Açıklamalar
(Moels and Explanations in Economy )

Author : Dinçer Çevik    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:4
Page : 1571-1596
    


Summary
Bu makale ekonomideki açıklamaların doğasını ve statüsünü ele almaktadır. Ekonomistler açıklama verirken ve öndeyide bulunurken temel olarak ekonomik modelleri kullanırlar. Modeller Phillips makinesi gibi fiziksel temsiller şeklinde olabileceği gibi, çoğunlukla grafikler, diagramlar, matematiksel denklemler olarak ele alınırlar. Ekonomistlerin sıklıkla kullandığı modeller ise matematiksel olanlardır. Höristik, bilişsel, pragmatik rollerinin yanında açıklama verme işinde de modeller birçok farklı bilim pratiğinde yer tutmaya başlamıştır. Bu bağlamda bu makalade ekonomik açıklamalar, ekonomik modeller ve ekonomik modellerin doğasına ilişkin literatürde yer alan görüşleri inceleyerek ekonomistlerin pratiğine odaklanıldığında ekonomik modellerin de fiili nedensel açıklamalar verebildikleri ve ekonomideki açıklamaların diğer disiplinlerdeki açıklamalardan tür değil derece olarak farklılaştıklarını göstermeyi amaçlıyorum.

Keywords
Bilimsel açıklamalar, ekonomik modeller, olanaklı açıklamalar, fiili nedensel açıklamalar.

Abstract
This article examines the nature and status of explanations provided by economics. In predicting and providing explanations, economists basically make use of models. Although models can be thought of as physical representations such as the Phillips Machine, more often than not they are taken to be graphics, diagrams, and mathematical equations. Frequently economists use mathematical models. Apart from their heuristic, cognitive, and pragmatical roles, models loom large in providing explanations in many of the scientific practices. Accordingly, in this article, by taking into consideration the views currently on offer regarding the economic models, my purpose is to show that when focusing the economist’s practice, it could be seen that economic models at least sometimes can provide us with actual explanations and these explanations differ from those found in other disciplines, not in kind but degree.

Keywords
Scientific explanations, economic models, economic explanations, how-possibly explanations, how-act

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri