Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Problem of Human Purpose in Ramhal’s Religious and Philosophical Teaching
(Ramhal'in Dinî ve Felsefî Öğretisinde İnsanoğlunun Hedefi )

Author : Sergii V. Sorokin  & Oksana Golets  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:4
Page : 1351-1366
    


Summary
Moshe Chaim Luzzatto (Ramhal), eserleri Yahudi dini-felsefi geleneğinin gelişimini etkileyen en yetkili dini filozoflardan ve kabalistlerden biridir. Günümüzde Ramhal'ın eserleri en heyecan verici ve basit Kabalistik metinler arasında yer almakta ve etik çalışmaları yüzlerce yıldır birçok Yahudi dini eğitim kurumunda incelenmektedir. Bu araştırma, Ramhal'ın insan amacı doktrininin araştırılmasına ve bu amaca ulaşmanın yollarına ilişkin görüşüne ayrılmıştır. Makale, yazarın Yahudi dini doktrininin temellerini Kabalistik bir bakış açısıyla yorumlamasını temsil eden “Derekh Hashem” (“Tanrı'nın yolu”) ve “Da'at Tevunot” (“bilerek kalp” veya “nedenleri bilmek”) iki yetkili esere dayanmaktadır. Makale, Ramhal'ın insanların bu hedefe ulaştıkları ve ulaştıkları bağlam hakkındaki görüşünü ve doğalarının ve dünyanın doğasının eksikliklerini ortadan kaldırmanın yollarını inceliyor ve özellikle emirleri yerine getirme, dünyayı algılama, Acı çekme, reenkarnasyon ve cehennemde olma gibi bu tür arınma örneklerini anlatıyor.

Keywords
Moshe Chaim Luzzatto, Ramhal, Yahudi çalışmaları, Kabala, insan amaçlı doktrin.

Abstract
Moshe Chaim Luzzatto (Ramhal) is one of the most authoritative religious philosophers and kabbalists whose works influenced the development of Jewish religious-philosophical tradition. Nowadays, Ramhal’s works are mentioned among the most exciting and straightforward Kabbalistic texts and his ethical works are studied in many Jewish religious educational institutions for several hundreds of years. This research is devoted to the investigation of Ramhal’s human purpose doctrine and his view of the ways to achieve this purpose. The paper is based on the two authoritative works “Derekh Hashem” (“The Way of God”) and “Da’at Tevunot” (“The Knowing Heart” or “Knowing the Reasons”) representing the author’s interpretation of the fundamentals of Jewish religious doctrine from a Kabbalistic perspective. The paper examines Ramhal’s view of the context that humans get and achieve this goal in and the ways of eradicating the deficiencies of their nature and the nature of the world as well as describes the examples of such purification, in particular, keeping the commandments, perceiving the world, suffering, reincarnation, and being in Hell.

Keywords
Moshe Chaim Luzzatto, Ramhal, Jewish studies, Kabbalah, human purpose doctrine.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri