Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nietzsche’nin Sokrates’i Kimdir?
(Who is Nietzsche's Socrates? )

Author : Adnan Esenyel    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:3
Page : 935-955
    


Summary
Sokrates, Nietzsche’nin felsefi külliyatında her zaman belirleyici ve önemli bir yere sahip olmuştur. Zira Nietzsche’ye göre Batı felsefesi adını verdiğimiz organizasyon esasen Sokratik bir proje olarak karşımıza çıkar. İşte bu sebeple Nietzsche’ye göre, Sokrates’in varlığında cisimleşen bir etkinlik olarak Batı felsefesinin ve metafiziğinin gerçek niyeti, Sokrates’e ve onun kişiliğine ilişkin bir tartışma yürütmeden ortaya çıkarılamaz. Bu bağlamda mevcut çalışma; sırasıyla Tragedya’nin Doğuşu’nda, Şen Bilim‘de ve Putların Alacakaranlığı’nda Nietzsche’nin resmettiği Sokratik tipin gelişimini takip etmeye çalışır. Zira bu üç eser, karşılıklı olarak bir soru-cevap diyaloğu meydana getirmek suretiyle adeta organik bir bütünlük sergiler ve her aşamada daha da derinleşen bir Sokrates portresi sunar.

Keywords
Nietzsche, Sokrates, felsefe, yaşam, varoluş, yozlaşma.

Abstract
Socrates has always had a decisive and important place in Nietzsche's philosophical corpus. Because for Nietzsche, the organization which we call Western philosophy is basically a Socratic project. That is why, according to Nietzsche, the true intention of Western philosophy and metaphysics as an activity embodied in Socrates, cannot be revealed without conducting a discussion about Socrates and his personality. In this context, the present study tries to follow the development of the Socratic type depicted by Nietzsche in The Birth of Tragedy, The Gay Science and Twilight of Idols, respectively. Because these three works exhibit an organic unity by forming a mutual question-answer dialogue and presenting a portrait of Socrates which is getting deeper at every phase.

Keywords
Nietzsche, Socrates, philosophy, life, existence, decadence.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri