Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sartre’da Vücudu Var Etmek: Duyguların Büyülü Dünyası
(Sartre on Creating the Body: The Magical World of Emotions )

Author : Zeynep Zafer Esenyel    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:3
Page : 821-842
    


Summary
Duyguların genellikle bireyin dışsal nedenlere bilinçsiz olarak verdiği otomatik tepkiler oldukları düşünülür. Oysa Sartre vücudun bilinçle ilişkisini geleneksel zihin-beden düalizminden farklı bir biçimde kurarak duyguların bilinçli birer eylem olduğunu iddia eder. Duygularla ifade edilen davranışların mevcut bir durum karşısında kasıtlı olarak takınılan bir tavır olduğunu ifade eden Sartre için, duygular vücudu var etmenin bir biçimidir. Bu çalışmanın amacı duygulara vücut bulma fenomeni üzerinden yaklaşarak bilincin, vücudu duygu formu altında nasıl var ettiğini ortaya koymak ve vücudun dünyayı algılayışımızdaki yerine dikkat çekmektir.

Keywords
Sartre, vücut, bilinç, duygu, dünya.

Abstract
Emotions are generally thought to be the automatic reactions of the individual to the external causes unconsciously. However, Sartre claims that emotions are conscious actions by establishing the body's relation to consciousness differently from traditional mind-body dualism. For Sartre, behaviors expressed by emotions are the deliberate attitudes towards a present situation and emotions are the form of existing the body. This study aims to reveal how consciousness exists the body under the form of emotions by approaching emotions through the phenomenon of incarnation and to draw attention to the place of the body in our perception of the world.

Keywords
Sartre, body, consciousness, emotion, world.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri