Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Varlık ve Zaman’daki Etik Sessizliğe Dair Eleştirel Bir Analiz
(A Critical Analysis of Ethical Silence in Being and Time )

Author : Feyza Şule Güngör    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:4
Page : 1453-1469
    


Summary
Heidegger sistematik bir etik teorisi kurmamış, moral değerleri ontik seviyede görmüş ve sorgulamasını ontolojik alana hasrederek etikle ilgili alandan uzak durmuştur. Buna rağmen onun ontolojisi ile etik arasında bağ kurma fikri bir beklentiye dönüşmüştür. Heidegger’deki etik konusundaki çalışmalar genellikle Varlık ve Zaman’da etiğin konumunun yol gösterici olmaması nedeniyle ikinci dönemine odaklanır. Ancak Heidegger’in erken dönemi olan Varlık ve Zaman’ın oldukça etik imalarla yüklü kavramlarının daha geniş bir analizi bazı etik kodların çıkarımına imkan sağlayabilir. Biz bu çalışmada Varlık ve Zaman’daki “Başkası, Herkes, İhtimam, Vicdan ve Sorumluluk” kavramları çerçevesinde bir etik taslak arayışında olacağız. Bu kavramlar onun müdahalesiyle geleneksel etik kalıplarından çıkmış olsa da Varlık ve Zaman’ın anti-etik tavrını ante-etik bir tarzda okumayı mümkün kılacak potansiyel taşımaktadırlar. Bu potansiyelleri tartışmak bize etiği de temellendirecek sahih bir dünya kavrayışı için güncel bir değerlendirme imkanı sunabilir.

Keywords
Dasein, başkası, etik, vicdan, ihtimam, sorumluluk.

Abstract
Heidegger did not establish a systematic theory of ethics, he saw moral values at the level of ontic, and avoided the ethics-related field by devoting his inquiry to the ontological field. However, the idea of linking his ontology with ethics has turned out to be an expectation. Studies on the ethics of Heidegger are generally focused on the second period because the position of ethics in Being and Time is not guiding. However, a broader analysis of highly ethical implications-bearing concepts of Heidegger's early Being and Time may allow some ethical codes to be deduced. In this study, we will be looking for an ethical draft within the framework of the concepts of “The Other, Everyone, Exactness, Conscience, and Responsibility” in Being and Time. Although these concepts have diverged from traditional ethical patterns with his intervention, they have the potential to make it possible to read the anti-ethical attitude of Being and Time in an ante-ethical manner. Discussing these potentials can provide us with an up-to-date assessment of a sound world understanding that will also lay a foundation for ethics.

Keywords
Dasein, mitsein, ethics, conscience, exactness, responsibility.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri