Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Scepticism and Platonic Inheritance: Did the Academic Skeptics Betray Plato?
(Şüphecilik ve Platoncu Miras: Akademik Şüpheciler Platon’a İhanet Etti mi? )

Author : Tonguç Seferoğlu    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:4
Page : 1205-1218
    


Summary
Akademik şüphecilik Platonculuk tarihinde önemli bir rol oynar. Akademi'nin şüpheci dönüşünü ve Akademik şüpheciliğin felsefi değerini anlamak için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Ancak, Platon'un haklı bir yorumu olarak Akademik şüpheciliğin meşruiyeti henüz anlaşılamamıştır. Bu makale, akademik şüpheciliğin Platon'un ne derecede makul bir okuması olarak değerlendirilebileceğini incelemektedir. Bu amaçla Cicero'nun Academica'sı Akademik şüphecilik ile muhalifleri arasındaki ilişkiyi araştırmak için kullanılacaktır. Bulgular, Akademik şüpheciliğin değerli bir Platonik hareket olarak ihmalinin kısmen Platon'un eserlerinin tek taraflı okunmasından, kısmen de Antiokhus'un Platonculuk tarihinin önyargılı ve polemikçi olmasından kaynaklandığını göstermektedir. Sonuç olarak, bu makale, Yeni Akademi’nin şüpheci okumasının Platon’u anlamada akademisyenlere yardımcı olmak için eşsiz ve değerli bir rehber olabileceğini belirtir.

Keywords
Şüphecilik, akademik şüphecilik, Platonculuk, Eski Akademi, Academica.

Abstract
Academic skepticism plays a key role in the history of Platonism. Several attempts have been made to understand the skeptical turn of Academy and the philosophical merits of Academic skepticism. However, the legitimacy of Academic skepticism as a justifiable interpretation of Plato has yet to be understood. This paper explores the degree to which Academic skepticism can be considered as a reasonable reading of Plato. To this aim, Cicero’s Academica will be used to explore the relationship between Academic skepticism and its critics. The findings show that the negligence of Academic skepticism as a valuable Platonic movement is partly because of the one-sided reading of Plato’s works and partly because Antiochus’ history of Platonism is biased and polemical. In conclusion, this paper implies that the New Academy’s skeptical interpretation provides a unique and valuable guide to assist scholars in understanding Plato.

Keywords
Scepticism, academic skepticism, Platonism, Old Academy, Academica.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri