Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Metafizik’te İlke ve Neden Kavramları Bağlamında İlk Muharrik(ler)in Tekliği ve Çokluğu Sorunu
(The Problem of Onenes and Multiplicity of the Prime Mover(s) with regard to Principles and Causes in Metaphysics )

Author : Mehmet Murat Karakaya    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:3
Page : 909-934
    


Summary
Antikçağdan günümüze düşünsel alanda etkisini devam ettiren en önemli filozoflardan biridir. Onun, metafizik, fizik, ahlak, politika vb. alanlarda ortaya koyduğu felsefi paradigma, birçok filozofa ışık tuttuğu gibi yine birçok felsefi ekol, argümanlarını onun görüşleri üzerinden tesis etmiştir. Aristoteles felsefesinin zirvesinde ise, ilk ilke ve nedenleri araştıran ve tanrısal bilim/ilk felsefe olarak nitelendirilen teoloji (ilk felsefe) yer almaktadır. Aristoteles, bu alana ilişkin olarak özellikle Metafizik’te, hareket eden bütün varlıkların en üstünde hareket etmeyen hareketsiz bir İlke’nin var olduğunu ortaya koymuştur. Bu minvalde, varlıklardaki hareketin İlk Muharrik’ten kaynaklandığı ve İlk Muharrik dışında başka hareketsiz ilkelerin olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak Aristoteles, özelde Metafizik’te, genelde ise diğer eserlerinde, İlk Muharrik’in dışında hareketsiz ilkelere/tözlere de vurgu yapmıştır. Bu husus, Aristoteles felsefesinde konunun karmaşık bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu makale, Aristoteles felsefesinde İlk Muharrik(ler)in tekliği ve çokluğu sorununu Metafizik’te yer alan argümanlar çerçevesinde ayrıntılı ele almaktadır.

Keywords
Aristoteles, ilke, hareket, ilk muharrik, hareketsiz ilkeler, gök küreler.

Abstract
Aristotle is one of the most important philosophers who continue to influence the intellectual field from ancient times to the present day. His philosophical paradigm in the fields of metaphysics, physics, morals, politics, etc. has shed light on many philosophers, as well as many philosophical schools have established their arguments based on his views. At the highest of the Aristotelian philosophy is the theology (first philosophy), qualified as divine science / first philosophy which explores the first principles and causes. Aristotle has put forth that there is a Prime Mover Principle at the top of all beings, especially in Metaphysics. In this regard, it is understood that the movement in beings originated from the Prime Mover and that there are no other unmoved principles other than the Prime Mover. However, Aristotle emphasized unmoved principles/ousias especially in Metaphysics and generally in his other works, besides the Prime Mover. This point shows that the subject has a complex structure in Aristotle's philosophy. This article addresses the onennes and multiplicity of the Unmoved Mover(s) in Aristotle philosophy in detail within the framework of the arguments in Metaphysics.

Keywords
Aristotle, principle, movement, prime mover, unmoved principles, celestial spheres.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri