Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Zoopolis ya da Postmodern Fabl
(Zoopolis or Postmodern Fabl )

Author : Selçuk Erincik    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:3
Page : 1081-1119
    


Summary
Hayvan etiği son zamanların en tartışmalı konularından birisidir. Bu sayede hayvan hakları üzerine geniş bir literatür oluşmuştur. Ancak Will Kymlicka ve Sue Donaldson hayvan hakları hareketinin bir süredir tökezlediğini ve yeni bir yola ihtiyaç duyduğunu düşünmektedir. Onlar bu güçlüğü aşmak için Zoopolis: Hayvan Haklarının Siyasal Kuramı adlı kitabı yazdılar. Çözüm için önerilen çerçeve, faillik, egemenlik, insan üstünlüğü, rasyonalite, hislilik, vatandaşlık gibi siyaset felsefesi kavramlarının hayvan hakları meselesine teşmil edilmesidir. Düşünürlerin amaçları hem pozitif hem de negatif görevleri kapsayacak bir siyasal kuramın insan-hayvan ilişkisinin adil koşullarını yaratabileceğini ispatlamaktır. Bu görevi yerine getirebilmek için hayvanları üç farklı siyasi bağlama karşılık gelen üç sınıfa ayırırlar: Vatandaşlar olarak evcil, egemen topluluklar olarak vahşi ve yerleşimciler olarak eşik hayvanlar. Fakat biz Zoopolis'in bizzat kendisinin idealler ve gerçekler arasında "liminal" bir konumda sıkıştığını savunacağız. Dolayısıyla Zoopolis’in eksikliğini hissettiği şey, âraftan kurtulmak için alınması elzem esaslı bir karardır.

Keywords
Zoopolis, hayvan hakları, egemenlik, faillik, vatandaşlık, hislilik, rasyonalite.

Abstract
Animal ethics, one of the most controversial topics of recent times, has produced a massive literature on animal rights. However, Will Kymlicka and Sue Donaldson believe that the animal rights movement has been stumbling for a while and needs a new path. Thus, they wrote a book on Zoopolis: The Political Theory of Animal Rights to prevail over the question difficulty. The proposed framework here for the solution is to extend the concepts of political philosophy such as agency, sovereignty, human supremacy, rationality, sentience, citizenship to the issue of animal rights. They aim to prove that a political theory which includes both positive and negative tasks can create fair conditions of the human-animal relationship. To be able to accomplish this task, they divide animals into three classes which correspond to three different political contexts: Domestic animals as citizens, wild animals as sovereign communities and liminal animals as denizens. Nevertheless, we will argue that Zoopolis itself is trapped in a "liminal" position between its own ideals and reality. Therefore, what Zoopolis lacks is an exact “decision” to get rid of staying in limbo. Zoopolis, Animal rights, sovereignity, agency, citizenship, sentience, rationality.

Keywords
Zoopolis, animal rights, sovereignity, agency, citizenship, sentience, rationality.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri