Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Badiou Düşüncesinde Özne ve Öznenin Küme Kuramsal Temelleri
(Subject and Set Theoretical Foundations of Subject in Badiou’s Thought )

Author : Engin Koca    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:3
Page : 803-820
    


Summary
Frege’nin aritmetiği mantığa indirgeme projesi ve bu projede ortaya çıkan paradoksların ortadan kaldırılmasına yönelik geliştirilen aksiyomatik küme kuramı ve Cantor’un sürey varsayımının, aksiyomatik küme kuramı sınırları içerisinde ispatının verilme girişimlerinin matematik ortaya çıkardığı değişimler, felsefe yapma biçimini de ciddi biçimde dönüştürmüştür. Bu dönüşümün takip edilebileceği düşünürlerden bir tanesi de Alain Badiou’dur. Ona göre klasik düşünme biçiminde, yeni bir düşünülürün, bir olayla birlikte hakikat rejimi içerisinden doğmasının bir açıklaması yoktur. Ne Platon ve Aristoteles’te ne de Kant’ta böyle bir olayın ve bu olaya sadakatle bağlanan bir insanın özneleşmesinin sürecine yer açılamaz. Fakat küme kuramının yeni ontoloji olduğunu iddia eden Badiou, bu ontolojinin özneye yer açtığını, onun nasıl mümkün olduğunun açıklamasını yapabilme imkânlarını taşıdığını düşünür. Badiou, yeni bir hakikatin varlığa gelmesinin faili olan, bu şekilde siyaseti, bilimi ve sanatı değiştirerek insanlığı yeni bir tarihsel momente taşıyan olaylara sadakatle bağlanan insanların, hayvan-insandan ayrılarak özne haline geldiklerini iddia etmiştir. Bu özne kuramına dayanarak insanın tarihselliğini temellendirirken, etik ve siyaset alanında yepyeni tezler öne sürme imkânlarının önünü açmıştır.

Keywords
Badiou, küme kuramı, varlık, olay, özne.

Abstract
Frege's project to reduce arithmetic to logic and the development of axiomatic set theory to eliminate the paradoxes that emerged in this Project and the changes caused by attempts to prove Cantor's continuum hypothesis within the boundaries of axiomatic set theory have also transformed the way of making philosophy. One of the thinkers that this transformation can be followed is Alain Badiou. According to him, in the classical way of thinking, there is no explanation for a new thought to be born out of the truth regime with an event. Neither in Plato and Aristotle nor in Kant can there be a place for the process of such an incident and the subjectivation of a person loyally attached to this event. But Badiou, who claims that set theory is the new ontology, thinks that this ontology makes room for the subject and has the opportunity to explain how it is possible. Badiou argued that people who were the perpetrators of the coming of a new truth into existence, who faithfully connected humanity to events that carried humanity to a new historical moment by changing politics, science and art, became the subject of being separated from the animal-human. Based on this subject theory, while grounding the historical of man, it paved the way for proposing brand new theses in the field of ethics and politics.

Keywords
Badiou, set theory, being, event, subject.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri