Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İbn Sînâcı Bilimsel Tümel ve Hakkında Yapılan Yanlış-Atıflı Değerlendirmelerin Eleştirisi
(Avicennian Scientific Universal and the Criticism of the Wrongly Attributed Remarks about It )

Author : Hasan Akkanat    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:2
Page : 389-418
    


Summary
Bilimsel araştırma önermelerinin öznelerinde yalnızca türsel anlamları ve tanımları kullanmanın epistemolojik ilerlemeye engel teşkil ettiğinin farkına varan İbn Sînâ, anlamın tümelliği, tümel yükleme ve tümel bilimsel önermeyi metodik açıdan analiz ettiği el-Burhân’ın “İkinci Makale”sinin ilk dört faslında bütün bilimlerde kullanacağı bilimsel araştırma önermesinin şartlarını açıklar. Önermenin öznesi konumundaki tümel, ona göre, tasavvurdaki iştirakçilerinin ‘her bir’inin zatına doğrudan tüm zamanlarda geçerli olacak şekilde yüklenmeli ama tıpkı güneş tümeli gibi dış dünyada bir tekilinin var olması zorunlu olmamalı, olsa bile bir tek ve akıldaki tümel anlamının aynısı olmalıdır. O, bu tarz bir önermeyi bilimsel araştırmalarında kullanır ancak burada asıl önemli olanı, yukarıdaki tümeli Tanrı’nın tikeli kendisi sayesinde bildiği tümel olarak belirlemesidir. Söz konusu teori hakkında zamanımıza kadar yapılan tartışma ve eleştiriler, makalede, el-Burhân’ın belirlediği tümel muhtevasıyla yeniden analiz edilecektir.

Keywords
Tümel, tikel/tekil, tümel tarz, tanrısal bilgi, İbn Sînâ.

Abstract
Realizing that using of species meanings and definitions only as the subjects in the propositions of scientific inquiries constitute an impediment for epistemological improvements, Avicenna explains his conditions for the proposition of scientific inquiry that he will use in all sciences, in the first four chapters (al-fasl) of the Second Section (al-makalah) in al-Burhan which he methodically analyzes universality of the meaning, the universal predication, and the universal scientific proposition. According to Avicenna, the universal, as the subject in scientific propositions, must be predicated ‘directly’ to the essence of ‘each one’ of the participants in thought for ‘all times’ but not be necessary for any individual among them to exist outside, and even if it does, it must exist as the only one and be the same as the universal meaning in the mind, as the universal of the Sun. He uses such a uni-versal in his scientific inquiries, but more importantly, he designates this type of universal as the one by which God knows the particulars. In the article, I analyze some discussions and criticisms about the theory by the content of the universal specified by al-Burhan.

Keywords
Universal, particular/individual, universal way, God’s knowledge, Avicenna.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri