Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Permanent Metaphysical Structures
(Kalıcı Metafizik Yapılar )

Author : Oleh Shepetiak  & Oksana Shepetiak  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:2
Page : 623-637
    


Summary
Herhangi bir maddenin özünü belirlemek, tanımının oluşturulmasını gerektirir. Bir tanım oluşturmak için genel bir kavram bulmak gerekir ve tanım kavramının kapsamını içerir. Bununla birlikte, türlerinin en genelleri gibi kavramlar vardır ve bu nedenle onlar için genel kavram bulunamaz. Bu kavramlar en genel üç felsefi kategoridir: Tanrı, insan ve dünya. Bu üç kategoriyi kalıcı metafizik yapılar olarak adlandırıyoruz. Sonuç olarak, insan her zaman zihnindeki ilgisinin nesnelerini ana hatlarıyla çizmeye çalışır. Tanım mümkün değilse, bunların yerine açıklamalar veya yarı tanımlamalar gelir.

Keywords
Metafizik, tanım, din, dünya görüşü, insan.

Abstract
Determining the essence of any substance requires the construction of its definition. It is necessary to find a generic concept to construct a definition, and it includes the scope of the definition concept. However, there are such concepts to be the most general of their kind, and therefore generic concepts cannot be found for them. These concepts are meant to be three most general philosophical categories: God, man, and the world. We call these three categories as permanent metaphysical structures. Consequently, human always seeks to outline the objects of his interest in his mind. If a definition is not possible, then they are replaced by explications or quasi-definitions.

Keywords
Metaphysics, definition, religion, worldview, human.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri