Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Anthropological Relevance of Legal Cognition
(Yasal Bilişin Antropolojik Önemi )

Author : Nataliia Huralenko  & Myhailo Cymbaluk & Bogdana Shandra  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:2
Page : 373-388
    


Summary
Makalenin amacı, yasal bilişi, değer-varoluşsal seviyesinin felsefi kanıtı ve normatif-teknik seviyenin eleştirisi, yani tanımlayıcı ve perspektif (değer) yönlerini seçme problemini anlamak yoluyla analiz etmektir. Belirtilen amaç, aşağıdaki görevleri tutarlı bir şekilde çözmektir: a) yasal bilişin antropolojik uygunluğunu araştırmak; b) bir avukatın bilişsel mesleki faaliyetinde değer yönelimlerinin ve tutumlarının atfedilmesini kanıtlamak; c) karar vermenin inisiyatif-bilişsel modelini karakterize etmek.

Keywords
Bilinç, değer yönelimleri, duygusal düzenlemeler, sorumluluk, biliş, yasal biliş.

Abstract
The objective of the article is to analyze legal cognition through the philosophical substantiation of its value-existential level and critique of the normative-technical level, namely, to understand the problem of choosing descriptive and perspective (value) directions. The purpose stated is to consistently solve the following tasks: a) to investigate the anthropological relevance of legal cognition; b) to substantiate the attribution of value orientations and attitudes in the cognitive professional activity of a lawyer; c) to characterize the initiative-cognitive model of decision-making.

Keywords
Consciousness, value orientations, emotional regulations, responsibility, cognition, legal cognition

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri