Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Platonic Theory of Ideas
(Platon'un İdealar Kuramı )

Author : Abdoallah Niksirat    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:1
Page : 01-12
    


Summary
Kuşkusuz, Platon'un en temel felsefi esası İdealar kuramıdır; yalnızca ontolojik ve epistemolojik tartışmaları değil, siyaseti, etiği ve düşüncelerinin diğer yönleri de bu kuramdan doğrudan veya dolaylı olarak etkilenir. Bu Platonik görüş, felsefe tarihinin büyük bir bölümünü baştan başa etkilemiştir. Bu arada, yazar, Aristoteles'in İdealar kuramına yaptığı eleştiriyi önemli olarak değerlendirmiştir, çünkü önce Platon'un doğrudan öğrencisi; ikincisi, kendisi öğretmeni gibi büyük bir filozof olduğu için eleştirileri kesinlikle kusursuz olacaktır. Bununla birlikte, ne yazık ki, Aristoteles aynı zamanda yanlış anlama suçlamasına ve hatta Platon'un İdealar hakkındaki görüşünü açıklamadaki içsel refaha da maruz kalmıştır ve bazı durumlarda Platonik İdealar kuramı o kadar kaba ve önemsizdir ki, sanki bu kuramın hiçbir gerekçesi yoktur. Yazar, bu uç noktaların ılımlılığından geçmeye çalışmış ve bu filozofların bu suçlamalardan ötürü ve İdealar kuramını açıklamada mümkün olduğunca adil olduklarını iddia etmiştir.

Keywords
İdealar, neden ve sonuç uyumluluğu, tümeller, tikeller, ontoloji, epistemoloji.

Abstract
Undoubtedly, Plato’s most fundamental philosophical foundation is the theory of Ideas; not only his ontological and epistemological discussions but also his politics, ethics and other aspects of his thoughts are directly or indirectly affected by this theory. This Platonic view has traversed a large part of the history of philosophy. Meanwhile, the author has considered Aristotle’s criticism of the theory of Ideas to be important, because first, he was a direct disciple of Plato; secondly, since he was himself a great philosopher like his teacher, his criticisms will be certainly precise. However, unfortunately, Aristotle was also exposed to the accusation of misunderstanding and even the inner affluence in explaining Plato's view on the Ideas, and that in some cases the theory of Platonic Ideas has been introduced so rude and insignificant that as if this theory has no justification. The author has tried to go through the moderation of these extremes and claimed that these philosophers be exonerated of these accusations, and as much as possible to do justice in explaining the theory of Ideas.

Keywords
Ideas, cause and effect compatibility, universals, singulars, ontology, epistemology.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri