Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Plotinus'un Siyaset Teorisi
(Ploninus’ Theory of Politics )

Author : Mehmet Murat Karakaya    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:1
Page : 157-178
    


Summary
Neoplatonizm, Stoacı felsefi düşüncenin egemen olduğu Roma’da doğmuş felsefi bir akımdır. Bu felsefi akımın kurucu filozofu Plotinus ortaya koyduğu sudûr nazariyesi ile hem Hristiyan hem de İslam dünyasını derinden etkilemiştir. Bir, Akli-İlke ve Nefs hipostazları çerçevesinde yaratılışı açıklayan ve bu yaratılış üzerinden duyulur kozmosu temellendiren Plotinus, ağırlıklı olarak varlık felsefesiyle ilgili yazılar kaleme almıştır. Plotinus, metafizik alanda Platon’un izinde derinlikli felsefi nazariyeler koyarken onun ideal devlet tasarımı konusunda Platon’u takip etmemesi ve bu alanda derinlikli bir eser veya eserler ortaya koymaması câlib-i dikkattir. Bu manada, ömrünün önemli bir bölümünü Roma imparatorluğunun başkenti Roma’da geçiren Plotinus’un siyaset felsefesiyle ilgili düşüncelerinin ne olduğu, nasıl bir perspektife sahip olduğu ve bir nazariye üretip üretmediği hususları tartışmaya açıktır. Bu makale, Plotinus’un siyaset felsefesiyle ilgili genel bakış açısını Enneadlar çerçevesinde ele almaktadır.

Keywords
Plotinus, siyaset felsefesi, politika, ideal devlet, etik, bilge, Stoacılık.

Abstract
Neoplatonism is a philosophical movement that was born in Rome, where Stoic philosophical thought was dominant. Plotinus, the founding philosopher of the Neoplatonic philosophical movement, profoundly influenced both the Christian and Islamic worlds with his emanation theory. The Plotinus, who explained the creation within the framework of The One, The Intellect-Principle and The Soul (Nefs) hypostasis and based the perceptible cosmos on this creation, wrote mainly about the Metaphysics. While Plotinus put forth in-depth philosophical theories in Plato’s footsteps in the field of metaphysics, it is noteworthy that he did not follow Plato regarding the ideal state design and did not produce a profound work or works in this field. In this sense, Plotinus, who spent a significant portion of his life in Rome, the capital of the Roman Empire, is open to discussion on what his thoughts on political philosophy are, how his perspective is and whether he produces a theory. This article addresses Plotinus' general view of political philosophy within the framework of the Enneads.

Keywords
Plotinus, political philosophy, politics, ideal state, ethics, sage, Stoicism.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri