Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Epiktetos’un Özgürlük ve İrade Felsefesi
(Epictetus' Philosophy of Freedom and Will )

Author : Yakup Yıldız    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 9:4
Page : 1123-1138
    


Summary
Kendine özgü bir ahlak felsefesi ve hayat öğretisi kuran Epiktetos, üç döneme ayrılan Stoa felsefesinin son dönemi olan Roma Stoası ya da Son Stoa denen filozoflar grubunda yer alır. Ondan önce Stoa felsefesinin kurucusu olan ve M.Ö. 3. yüzyılda yaşayan Kıbrıslı Zenon’un da içinde bulunduğu İlk Stoa ve uzlaşmacı bir tavır sergileyen Orta Stoa dönemleri yaşanmıştı. Orta Stoa dönemini temsil eden Panaitios (M.Ö. 180-110) ve öğrencisi Poseidonios’dur (M.Ö. 135-51). Bunlar Platon ve Aristoteles’in görüşlerini Stoanın kurucusu Kıbrıslı Zenon’un görüşleriyle uzlaştırmak için çabaladıklarından doğal olarak İlk Stoanın görüşlerinden oldukça uzaklaşmışlardı. Bunlar aynı zamanda, Helenistik kültürün etkisiyle daha eklektik bir düşünce sistemi kurmuşlardı. Roma Stoası işte bu uzlaşmacı ve eklektik tavra karşı çıkarak yeniden İlk Stoa öğretisine dönüşü temsil eder. Bu makalede Stoa düşüncesi ve hayat felsefesi geleneğinin tarihsel süreçlerini göz önünde bulundurarak Roma Stoasının en önemli filozoflarından biri olan Epiktetos’un irade, eylem ve özgürlük kavramlarının iç bütünlüğü konu edilecektir. Makalenin ana tezi Epiktetos’un ortaya koyduğu özgürlük anlayışının çağdaş insanın özgürlük anlayışıyla taban tabana zıt olduğudur.

Keywords
Epiktetos, Stoa Felsefesi, özgürlük, irade, Tanrı.

Abstract
Epictetus, who established a distinctive moral philosophy and doctrine of life, belongs to the group of philosophers called Roman Stoics or Last Stoics, which is the last period of the three periods of the Stoic philosophy. The first Stoics, including Zenon of Cyprus, which was the founder of the Stoic philosophy and lived in the 3rd century BC, and the Middle Stoics, which had a conciliatory attitude. Panaitios (180-110 BC) and Poseidonios (135-51 BC), represent the Middle Stoic period. Naturally, they were very distant from the views of Plato and Aristotle, as they were trying to reconcile the views of the founder of the Stoics with those of Zenon of Cyprus. They also established a more eclectic system under the influence of Hellenistic culture. The Roman Stoics represent a return to the first Stoic doctrine, opposing this conciliatory and eclectic attitude. In this article, the internal integrity of the concepts of will, action and freedom of Epictetus, one of the most important philosophers of the Roman Stoic, will be discussed by considering the historical processes of Stoic thought and the philosophy of life tradition. The main thesis of the article is that Epictetus's understanding of freedom is in direct contrast with the understanding of freedom of modern man.

Keywords
Epictetus, Stoic Philosophy, freedom, will, God.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri