Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


‘Doğa Yasası Ahlaki Bir Yasadır’: John Locke
('Nature Law Is A Moral Law': John Locke )

Author : Filiz Bayoğlu Kına    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 10:1
Page : 197-205
    


Summary
Locke’un Doğa Yasası Üzerine Denemeler adlı eseri yazma amacı tamamıyla ahlaki alana yöneliktir. İnsanın yaşamakla yükümlü olduğu bir ahlaki hayatın varlığını temellendirmeyi hedeflemektedir. Aynı şekilde Locke’un “doğa yasası”yla ilgilenmesi, doğa yasasının, ahlaki hayatın varlığının ispatlanmasında kullanılabilecek uygun bir araç olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu eserinde temel meseleleri ele alan Locke “Bize verilmiş bir ahlaki kural ya da doğa yasası gerçekten var mıdır?”, “Buna uymak zorunda mıyız?”, “Bu yasanın kaynağı nedir?” gibi sorulara cevap aramıştır. Bu makaledeki amacımız onun, epistemolojisinin ve siyasi görüşlerinin gölgesinde kalan ahlaka dair görüşlerinin dayandığı temelleri ve kaynakları ortaya koymaktır.

Keywords
John Locke, Tanrı, doğa yasası, ahlak, pratik, etik.

Abstract
Locke’s aim of writing his work, Essays on the Law of Nature, is solely related to understanding the moral sphere. It aspires to justify the existence of moral life, within which one is obliged to inhabit. Likewise, Locke's attention to “the law of nature” stems from the fact that the law of nature is considered as an appropriate means for testifying the existence of moral life. In the aforementioned work, Locke investigated the answers to questions like “Is there a moral rule or law of nature given to us?”, “Do we have to obey it?”, “What is the source of this law?”. The purpose of this paper is to reveal the foundations and sources of his moral views, which are overshadowed by his epistemology and political perspectives.

Keywords
John Locke, God, law of nature, moral, practical, ethics.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri